2013. május 25., szombat

A Portál/Kapu Kinyílása

A telihold egy olyan időminőséget is jelent, amikor a férfi és a női princípium, a duális világ fő mozgatórugói különleges egyensúlyban vannak. 
A nap sugarai ilyenkor a Hold teljes felületét érik. 
A nap, férfi princípium fénye tükröződik a Holdban – a női princípium. 
A nap sugarai így ellágyulnak, sejtelmes, misztikus hangulatot adva a Telihold estjének.
 A Hold ilyenkor teljes, kerek. Nem fogy, nem növekszik; egyensúlyi állapotban van. 
Ebben az állapotában kaput képez, összeköti a földi és az azon túli világokat.” 

Részlet Kalászi Gábor személyes élményeiből.
Forrás
:http://www.tudatossag.com/?q=book/export/html/967


Cobra: A Portál/Kapu Kinyílása; Eseményhorizont