2012. december 21., péntek

2012 december 21-én kinyílik az aranykapu!

 
Új korba lépünk és az éjszaka megszüli a hajnalt!
 
Az Isteni Szent kegyelem energiája átjárja azokat, akik maguk is képesek kegyet gyakorolni!
 
Fontos, hogy tisztába légy ezekkel a Szent folyamatokkal, mert a saját ösvényedet neked kell megnyitnod. A legfontosabb, hogy újra vizsgálj át, minden emberi kapcsolatodat. Engedd, hogy az érzéseid megmutassák, hogyan reagálsz, milyen minőségű érzelem hatja át a köztetek lévő erő teret.
 
A kegy gyakorlása, a belső béke  az Isteni béke megélése, az érdek nélküli szeretet és áldás áramoltatásával valósul meg!
 A kulcs a megbocsájtás , nem tudsz átlépni a fénykapun ha a szívedben , vagy lelkedben bármilyen romboló érzelmi minta lenyomata van jelen! Hiszen a sértettség, harag, féltékenység, elégedetlenség, önsajnálat, mások felett való ítélkezés gondolati energiája és az ehhez kapcsolódód érzések, létrehoznak az asztrálvilágban, saját magad teremtette elementálokat. Ezek  a te lényeid,  te haragodból kialakuló bosszú álló angyalaid, melyeket folyamatosan táplálsz a negatív energiáiddal, ők akadályozzák meg, a belépésedet, az új korba! Ezeket akkor hoztad létre, amikor bárkit megítéltél, bármelyik cselekedetéért.
Ha igazán tisztába vagy a Karma törvényeivel akkor tudod, hogy soha  nem vonzol be olyan dolgot az életedbe, amit te valamikor, valamelyik létformádban el nem követtél magad, vagy mások ellen. A megélésed a sorssá vált tetted!
 
Tehát szembe találkozol újra és újra,magaddal és a saját cselekedeteiddel. Amikor megítéled a másikat, saját magad is ítéled és ezáltal továbbra is bele vagy ragadva a karmikus körforgás béklyójába.
 
Amikor megvizsgálod a kapcsolataid érzelmi mintáit, érezd át a felelősségét, annak, hogy a történetnek  részese vagy, akár tettes,akár áldozat formájában, akár tanúként. Minden ilyen helyzet,  azért született, hogy gyakorolhasd a kegyet!  A másikon, aki te vagy!  Minden emberi kapcsolatoddal játszd végig a folyamatot és a saját sértett én részeiddel is tedd meg! Miután megidézted a Szent Lelket, mond ezt:
 
 
„Én nekiadlak a Szentléleknek, mint nekem egy részemet.
Én tudom, hogy te felszabadulsz, hacsak nem én, akarlak
Arra használni, hogy bezárjam magam.
A szabadságom nevében én választom a te szabadulásod,
Mert én felismerem, hogy mi együtt leszünk felszabadulva.”
A szeretet forrásához folyamodom!
Kérlek bocsásd meg nekem , hogy ezt a történetet bevonzottam!
Sajnálom!
Tudom, hogy ez azért történt, mert tettem én is ilyet, adj erőt , hogy megbocsássak most magamnak, amikor ilyet tettem, amit most velem tettek! Hiszen tudom, hogy az Isteni törvény igazságos, semmi olyan nem történik velem, amit én magam nem követtem el!
Megbocsájtok most magamnak, és kérem azon lelkek bocsánatát, akiket valaha megbántottam, vagy múltbéli, vagy jelenlegi életemben!
Sajnálom, kérlek bocsáss meg!
Szeretlek , köszönöm!!!

Istenem adj erőt, hogy megbocsássak és tudjak fényt és szeretetet küldeni annak, aki engem bántott!
Atyám tudom, hogy minden értem történik, köszönöm a tanítást!
Teljes felelősséget vállalok a történetért, hisz egy vagyok az ellenem vétkezővel!

Sajnálom!
Bocsáss meg!!!
Szeretlek !
Köszönöm!!!!!
   Te egy másik én vagy, azért vonzottalak be az életembe, hogy megértsem a bennem  zajló folyamatokat. Mivel mindnyájan ettünk a jó és rossz tudásának fájáról, a polaritás mindkét véglete megtalálható bennünk! Egyetlen feladatunk van átalakítani a bennünk lévő negatív oldalt, átalakítani a folyamatot, amit az elégedetlenség, harag, sértettség és féltékenység... generál bennünk! Hiszen ez a belső világunkat rombolja!
    Te a másik én, olyan élethelyzeteket hozol létre- amellyel megtalálhatom a belső világomban jelenlévő negatív pólusokat! Meggyógyíthatom magam!
Mivel bevonzottalak az életembe voltam olyan, mint te, az ami benned irritál, az a lelkem mélyén bennem is van! Felelősséget vállalok érzéseimért és meggyógyítalak téged is, mert egyek vagyunk. A szeretet forrásához folyamodom aki segíti mindkettőnk tisztulását, hogy megtapasztalhassuk a határtalan szeretet csodálatos áramlását, mely minden emberi kapcsolatot meggyógyít!
 
„Köszönet neked Atyám, a Te tökéletes fiadért,
És az ő dicsőségében fogom látni az enyémet.”
 
Itt egy öröm teli kijelentés, hogy nincs semmilyen formája az ördögnek, ami túlszárnyalná az Isten akaratát!
Egy örömteli tudomásulvétel, hogy a bűntudat nem érte el sikerét a te óhajod által, hogy az  illúzió ,valós legyen. Engedd el tehát a bűntudatodat, és nem teremtesz bűnt ezáltal, mert nem bélyegzed meg az ellened vétkezőt. Szabad ő is és te is szabad vagy!!!!
És mi más ez, ha nem egy egyszerű kijelentése az igazságnak?
Nézz a testvéredre új reménnyel magadban és megérted, hogy nem tud olyan hibát elkövetni, amely
Megváltoztatná az igazságot benne. Nem nehéz elnézni a tévedéseket, amelyeknek nincs következménye. De amit te látsz, az illúzió , de ha erőt adsz neki , hatalommá válik feletted és felette,a  hatalom, pedig bálványt tud csinálni ,és ennek nincs értelme! Mindenki Isten gyermeke  Isten fia vagy,és ő is az, akit megítélsz! Amíg ez a folyamat zajlik benned, addig te nem kegyelmezel. Így hát akivel ezt teszed, bevésett képzeletté válik számodra és te  a halál jelével, bélyegezted meg.
 El kell engedd el azt akit megítéltél, mert ítéleteddel magad is ítéltetve leszel.
 
Ha meg tudsz neki bocsájtani teljes szívedből, teljes lelkedből, csak akkor de csak is  akkor gyakorlod a Krisztusi Szent kegyet!  
 
Aki vétkezett ellened, ő a te megváltód! Hihetetlenül hangzik ugye?
Ez a te megváltód? Félreérti az ő Atyja az ő Fiát? Amikor  csalódtál benne, tanított téged, aki azért kaptad, hogy gyógyítson, a Te üdvözülésedért, mert a te üdvözülésed a te megbocsájtásod, és megszabadulásod! 
 Újra leírom a te üdvözülésed a te megbocsájtásod és egyben megszabadulásod!!!
 
És amikor te ezt megteszed, akkor kegybe helyezted őt, és mindketten megszabadultok!!! Mert tudd, hogy szerződésetek volt erre, odafent eldöntöttétek, kiosztottátok a szerepeket a te és az ő megszabadulásáért, saját megszabadításodért!
Ilyenkor belépsz az öröm állapotába, mert megszabadultál   Ez az Evangélium, az- örömhír!!!!!
Ha ezt sikerül megcsinálnod, megtapasztalod a  Krisztusi Szeretet Szent fényét!
Eloszlódnak az asztrál lényeid, és a szeretet angyalai segítik az átlépésedet!
Kérd Krisztust:- Legyen a te Mestered ebben a Szent folyamatban  tanítsa neked a feltétel nélküli szeretet Szentségét! Kérd az Atyát akit elismersz a Mindenség Atyjaként, létezőnek, Aki hatalom, tudás, erő és szubsztancia, bölcsesség és szeretet! Bocsássa meg a te illúzióidat, mellyel megbélyegezted ember társad! Kérd, adja neked a tiszta szív hatalmát, az elfogadás erejét. Amikor ez megtörténik te újjászületsz! És  ős is újjászületik a te számodra, nézd úgy őt mintha most ismernéd meg, szemléld őt tiszta szeretettel a múlt nélkül.
És Áldj meg mindent, amit fénytelennek érzékelsz! 
Belépve az új kor, szent aranykapuján!!!!
Amikor a szívedből szeretet árad, megmentője vagy te a világnak!
Amikor a lelked díszbe öltözik, Isten veled örvendezik!
Amikor mosolyt csalsz egy arcra, tiédet Isten simogatja!
Mikor felragyog a fényed, hidd el Isten vezet téged! Kertész Kata Keke!

Az Új Világ már csak a SZERETETRE épülhet!


Kedveseim!


Szívetek szent terében egy Új Világ van születőben.
Csak a Te akaratodon múlik, hogy ebbe a szent világba mit engedsz be. Félelemmel, fájdalommal, kétségekkel töltőd meg újra, vagy engeded, hogy az Isteni Fény legyen az útmutatód, az irányadód, és Ő vezessen Téged.
Kívánom szívem melegével, hogy kapcsolódj össze ebbe a szent térben ÖnMAGaddal, azzal a Magasabbrendű Lénnyel, Isteni Létezővel aki Te magad vagy.
Engedd meg magadnak, hogy átitasson végtelen szeretetével, hatalmas Isteni Fényével.
Érezni fogod, hogy szíved még jobban megnyílik, és ha még van benned akármilyen kétség, szikrája a félelemnek, a fájdalomnak, az mind feloldódik.
Jézus egy Új Világba vezet minket, mutatja az utat, de ehhez, hogy ezt meglássuk és kövessük ŐT, látnunk és éreznünk kell, és most már nem csak a tudatunkkal, hanem a tudat és a szív összekapcsolódásán keresztül.
Egy régebbi Jézusi üzenetemben, amit belső Hang által írtam, szintén a szeretet fontosságára hívja fel a figyelmet.
(Az üzenetét és a meditációt az írásom végére hagytam.)
Kívánok számotokra egy csodálatosan szép Új Világot.
Lelketekbe Békességet, Szívetekbe Fényességet.
Otthonodba örömet, áldásos perceket.
Ablakodba Fényeket, asztalodra Bőséget.
Mindent mi szívednek kedves és boldogsággal tölt el, kívánom, váljon valóra az Új Világ megszületésében, az ünnep meghittségében.
Lelkedbe apró kis Fényszikrák gyúljanak, melyet a SZERETET lángra lobbant, és égő máglyaként mutat utat az arra rászorulóknak.
Fényben fényként kapcsolódjunk össze, és gyújtsuk meg egymásban a Szeretet Lángját, mely átöleli a Nemzetet, és beragyogja az egész Földet.
Hálás szívvel köszönöm a sok figyelmet melyet évek óta írásimnak szenteltek, a felém áradó sok szeretet.
Áldott, békés meghitt Karácsonyi Ünnepeket kívánok, melyet a Kegyelem szentel meg!
Áldás!
Feketéné Lendvai Katalin
Veszprém. 2012. december 21.


Jézus üzenete, melyben a SZERETET fontosságára hívja fel a figyelmet:

- Az Új Világ már csak a SZERETETRE épülhet!
A ti feladatotok az, hogy megtaláljátok az utat a SZERETET FORRÁSÁHOZ, és a többi embert is oda vezessétek,- megtanítsátok emlékezni, mit jelent a FELTÉTELNÉLKÜLI SZERETET!
Amely már nem a tettek után mér, hanem az embert isteniként tartja számon.
Minden emberi élet,- ÉRTÉK! Ezt az értéket újra meg kell találnotok, és ahhoz méltóan kell cselekednetek!
A KRISZTUSI SZERETET VILÁGBAN már ezen ÉRTÉKREND szerint mérünk.
Fő cél a Békesség, a Szeretet megnyilvánulás, ami átformálja, átalakítja az ember jellemét és tudatát. Ehhez, hogy ezt beépítsétek és MAGatokénak valljátok, még sok tanulási fázison kell keresztül mennetek. Mire eléritek a célt,- sokszor bizonytalanodtok el, és mondatok ellent. A SZÍV az ész logikáját itt már felülírja.

A szíved kap újra fő központi helyet az életedben, onnan merítheted a tudást, onnan hozod elő mindazt a bölcsességet, amely eddig is részedet alkotta, csak olyan mélyen el volt zárva előtted, hogy nem volt teljes hozzáférésed.
KRISZTUS ÚJ VILÁGÁBAN a SZERETET kapja a fő szerepet!
Aki nem tud e kód szerint működni, az nem tud részt venni az Új Világ építésében és megteremtésében!
Nem tud olyan részt vállalni és kiteljesedni, mint a nyitott szívvel élő társai.
Épp ezért, újabb rétegződési folyamatok alakulhatnak ki,

- ami meg kívánja osztani az Új Világ Létét. De, a KRISZTUSI REND TÖRVÉNYE ezt nem engedi. Az ilyen erőknek és behatásoknak, ebben az Új Világban már nincs létjogosultsága!
Így tehát kérlek benneteket, hogy találjátok meg a SZERETET kulcsát és tárjátok szélesre szívetek kapuját!
KRISZTUSI SZERETETEMMEL hadd töltsem meg MAGOTOK, hogy ti magatok is azzá váljatok.
Áldás, Békesség, Szeretet legyen részetek, és ez kísérje léptetek!
Ámen.


És hogy egy Új Világba vezesselek Benneteket, egy meditációt adok át, melynek címe Új Világ:

- Érezd, ahogy körbevesznek Angyalaim és egy magasabb szférába röpítenek téged….
- Lazulj el és figyelj mélyen befelé, érezd a csendet, mely körbevesz, szíved dobbanását….
- Érezd mindazt a szeretetet amellyel, átölellek téged.
- Most lásd, hogy a szívedből egy vékony fénysugár nyílik, amely egy utat képez.
Ez az út, hol keskenyedik, hol szélesedik és lehetnek rajta útelágazások.
- Figyelmes légy, merülj el magadban, érezd a szeretetemet, és kérd a segítségemet, hogy a helyes utat válaszd, azt, amelyik sorsod könyvébe bele vagyon írva.
Azt, amelyik előre visz és nem hátráltat, amellyel nem teszel kerülő utakat.
- Angyalaim szárnyaikkal gyengéden megérintenek téged….
Érezd végtelen szeretetüket, segítő készségüket, amellyel a helyes útra terelnek.
- Próbáld meg érzékelni a környezetedet, azt hogy hol vagy és milyen energiák vesznek körbe.
- Próbáld meg érzékelni, van-e benned valami gát, amely megakadályozza, hogy meglásd a helyes utat és azt, hogy rátérj?
Érezd Angyalaim megnyugtató jelenlétét, érezd az energiákat, a különböző pulzáló fényeket és fogadd magadba.
- Lassan a lelki szemeid előtt kibontakozik a helyes út.
(Ne ijedj meg tőle, ha ezt esetleg nagyon keskenynek látod.)
- Érezd meg szívedben, hogy érzel-e Irántam annyi szeretetet és bizalmat, hogy elindulj ezen az ösvényen.
Lehetnek félelmeid az ismeretlentől, de ez itt és most a te döntésed, hogy melyik utat választod…
- Ha elindultál választott utadon, mely életfeladatod beteljesítéséhez vezet, - Új Kódokat aktiválunk, - választott utadnak megfelelően.
Add a feltétel nélküli bizalmadat Nekem, és kérd, hogy Én vezesselek.
- Utad részeit és állomásait még nem láthatod, fátyolként vannak takarva előtted.
Ahogy mész, haladsz előre utadon, életed egyes szakaszaiban,- úgy libben fel előtted a fátyol, úgy látsz mindig egy kicsit előre, - csak annyit, amennyit Én meglátatok veled.
- Utad, - részeddé kell, hogy váljon!
Kérd a melletted lévő Angyali Őrzők segítségét, hogy aktiválják azokat a kódokat, amelyek utad részévé váltak.
- Impulzusokat, energiahullámokat érzel magad körül.
- Mélyen és lassan lélegezz!
- Figyelj az áramlásra….
- Fényörvényeket érzékelsz, amelyek lassan körbevonnak…..
- Lassan azt érzed, hogy szárnyaid nőnek……..és egy Új Világba röpítenek téged.
- Nézz körül ebben az Új Világban, amely merőben más mint a többi.
Számos eltérést tapasztalsz, - Új energiákat, Új környezetet.
- Érezd meg, hogy részeddé tudod-e fogadni ezt a Világot?
- Milyennek látod?
- Próbálj meg beleereszkedni, érezni az energiáit…..
Ne félj, ne teremts korlátokat, nem vagy egyedül, biztonságban vagy!
- Teljesen ismeretlenként hat rád, de ne feledd, egyszer lelked része volt, most csak emlékezned kell!
- Telítsd meg magad az Egység érzésével, ….lélegezd be, jutasd el tested minden területére!
Ahol azt érzed, hogy akadályoztatva van az energiaáramlás, tested azon területére különös figyelmet szentelj, - lélegezd át ezt a területet, majd kérd meg a melletted álló Angyali Segítőidet, hogy oldják fel benned ezt a gátat.
Elfogadással és szeretettel fordulj feléjük, és nyisd meg magad előttük!
- Lassan közelítenek feléd, óvatos mozdulatokkal mozdítják, forgatják, emelik ki belőled azt a részedet, amely eddig megakadályozta isteni létedet.
- Áramoltasd magadon végig az energiát, mélyen lélegezz ki….
- Érezd, hogy a régi minta helyére Új kerül, újfajta tudatossággal tölt el…energiáid áthangolódnak, EGGYÉ VÁLNAK AZ ISTENI MINŐSÉGGEL.
- Most ezzel a megújult tudatossággal tekints magadra, és lásd ki vagy….
- Kérdezd meg Magasabb rendű Éned, mit súg néked, milyen útmutatásokkal lát el a jövőre vonatkozóan?
Fogadd el bármi is az, ne hagyd a korlátozó tényezőket!
- Ha megkaptad az útmutatást, evvel az újfajta tudatossággal, amellyel már bírsz, nézz körül ebben az Új Világban, és kérdezd meg Éned, - Van-e mitől félned?
Az Isteni Szeretet átölel téged, és érzed, hogy ezek a kapcsolódási pontok már nincsenek benned, - Fénnyé váltottad, lezártad őket.
Ha esetleg mégis úgy érzed, hogy a félelem, vagy a hozzá kapcsolódó korlátozó tényezők még részedet alkotják, - csináld a gyakorlatot újra, és újra ismételd meg, amíg teljes tudatossággal bírsz, EGYSÉGET érzel azzal a Világgal, amelybe belehelyezkedtél.
- Folyékony kristályfény folyik köréd, amely megerősíti Új Tudatosságod, Új Energiatestedet…..
- Fogadd részeddé, engedd, hogy átjárjon és beépítse azokat a részecskéket, amelyek vállalt utad részét képezik.
- Különböző színű energiaként érzékelheted ezeket a fényeket.
- Csak lazulj bele és engedd, hogy átjárjon….
- Adj engedélyt ezeknek a kódoknak a beépítésére….
Végtelen szeretetet, biztonságot érzel..…és újra érzed Jelenlétem.
- Csak merülj el Bennem, válj EGGYÉ VELEM!
Érezd az érzést, amelyet most átadok neked, és váljon részeddé, teljesedj ki benne…..
Most, hogy integráltad az Új Kódokat, és az Új Világba is betekintést nyertél, - készülj fel a visszatérésre.
- Semmit nem kell tenned, Én átemellek téged, biztonságba helyezlek.
- Visszaérkeztél a kiindulási pontodhoz….megérkeztél.
Most már ezzel az új tudatossággal figyeld magadat, hozd meg a döntéseidet, és így éld az életed!
- Visszahúzódnak az energiák, de a csend, a béke mely részeddé vált, - veled marad.
Életed viharaiban, fordulj újra ehhez a gyakorlathoz, hogy megerősítsd magad.
Hívj Engem, kérj Engem, az ÉN segítségem!
Jézusban élni SZERETET!
Ámen.
Belső Hang által legyezte:
ÁhimRé
Feketéné Lendvai Katalin


Áldd meg, Isten, a magyart itthon és a világ minden táján!
Áldd meg Isten a magyart karácsony éjszakáján!
Engedd, hogy a harangszó, ha már mindenüvé elért,
Egymáshoz öleljen szülőt, barátot, testvért,
És mindazokat, kiket a sors ma idegen fenyő alá állit,
De lélekben itthon vannak mind egy szálig!...
Kiket - mint tékozló gyermekeket - már elveszettnek hittünk.
Ma hazahozza őket az egyszerű jászolba vetett hitünk
És a magyar röghöz láncoló szeretet,
Mely legyőz minden távot, tengert, gyűlöletet,
Hogy öledbe hozza édes szülő a gyermekedet.
Hitvesnek a hitvest, testvérnek a testvért, barátnak a barátot..
Óh, színezüstben csillogó karácsonyfa, legyél érte áldott!-
Bár ne aludna ki fényed soha, mely lángol karácsony éjszakáján,
Áldd meg, Isten, a magyart itthon és a világ minden táján!

(Ligeti János )