2012. október 31., szerda

ŐSÖK NAPJA, ENYÉSZET HAVA 1.ŐSÖK NAPJA
ENYÉSZET HAVA 1.


Szinte mindenkinek van közeli, vagy távolabbi hozzá tartozói, aki már nem e világon él.
Ősök napján, ősi szokás szerint reájuk emlékezünk ezen a napon. A vallások is átvették e szokásokat, átkeresztelvén halottak napjára, így egészen más színezetű lett az ünnep hangulata mára.Mindannyiunknak vannak közös őseink. (Ha jól utána nézünk hetedíziglen a családfánknak,   

    Akkor, kiderül, családunkhoz milyen sok ember tartozik rokoni ágon, a családfánkon keresztül. Ha mind ezt tudnánk,  esetleg másként szólnánk embertársainkhoz, mert lehet, hogy ő is az én családomhoz  tartozik, csak éppen nem tudom. Mert azért a rokonainkkal, barátaikkal egész más  hangnemben illik beszélgetni. Pedig NEM. másokkal is ugyan úgy illik )  
Hőseink, őseink, szentjeink, szent királyaink mind-mind a mi közös őseink. Rájuk szoktunk – e emlékezni, úgy évközben alkalom adtán? Vagy ezen a szent napon, amikor idegen szokás szerint kimennek az emberek a temetőbe, s gyertyát gyújtanak hozzátartozójuk sírjánál. Gyújtanak – e egy gyertyát, MÁTYÁS KIRÁLY tiszteletére. Vagy vak Béla király tiszteletére, mert megállította nagyapáink, nagyanyáink inkvizíciós mészárlását azzal, hogy azt mondta: MÁR PEDIG BOSZORKÁNYOK NINCSENNEK! Mennyi igaz magyart mentett meg ez által a jövőkor számára. Vagy Szent László királyunk színe előtt, tisztelgünk – e alaklom attán. Szent István nagysága előtt, fejet tudunk-e hajtani mindössze azért, mert még él a nemzet Kárpát medencében 1000 év után. Vagy Árpád vezér előtt, hogy a nagyvilágból újra haza hozott ősei földjére, amit Atilla nagy királyunk reánk hagyott ismételten. Emlékszünk e EMESÉRE nem az esemesre, hanem aki annyi nagyszerű szenttel ajándékozta meg nemzetét, s vele együtt a világot. S vajon mikor szoktunk felnézni az égre, hogy láthassuk NIMRÓD ŐSAPÁNKAT.? Sorolhatnám a sort, mert végtelen, mint a világegyetem.
A te életfád gyökere szent és sérthetetlen, oly messze magasztos, hogy fel sem érheted.  
 
A TÖRVÉNY AMIT ÍZ-TEN RÁD RÓT VÁLLALNOD KELL ÖNKÉNT. 
SZERESD ÉS TISZTELD ŐSEIDET, HOGY HOSSZÚ ÉS JÓ ÉLETED LEGYEN
 AZON A FÖLDÖN, AMIT ŐK HAGYTAK REÁD!
 ÉRTED SORSOD MIÉRT OLYAN AMILYEN?
Csak egy mondat, ennyi az egész.!?
IGEN. 

HA EDDIG NEM GYUJTOTTÁL SZÍVEDBEN FÉNYT ŐSEID IRÁNT, 
HOGY AN TALÁLJANAK MEG ÉVSZÁZADOKON ÁT NAGY SÖTÉTSÉGBEN ÉLVE, HOGY SEGÍTSENEK.

KÉRLEK GYÚJTS GYERTYÁT EME NAPON, SOSE LÉGY HÁLÁTLAN A SORSÉRT, MERT NEMTUDHATOD, MIKOR, MIÉRT TÖRTÉNIK AZ, AMI TÖRTÉNIK.

SORSUNK KÖZÖS, NEM ELÉG HA CSAK MI EMLÉKSZÜNK ŐSEINKRE, 
SZÜKSÉG VAN RÁD IS TEST-VÉR.
   Forrás: nagyboldogasszony.lapunk.hu/

Drága Teremtő Atyánk, Fénylő Napisten!

A mai nap szent elődeink ünnepe, az emlékezés ideje.
Végtelen hálával és alázattal köszönjük Néked, hogy nagy és nemes elődöket adtál népünknek. Engedted saját, megszentelt világodból átlépni a múlandóság világába, hogy nemzetünket segítsék, előre vigyék, amikor arra szükség volt.
Ezeknek a hatalmas szellemlényeknek vállalásaik voltak, így lettek dicső vezérek, jó királyok. Akkor öltöttek testet, amikor e népnek vezetőre, védelmezőre és tudás-tanításra volt szüksége.
Te, gondoskodó Égi Édesapánk, mindig megadtad azt a személyt, akire szükség volt.
De a névtelen elődeink sem hoztak szégyent a Csillagösvény világára. Vérben, könnyben, fájdalomban őrizték a Te néped tudáskincsét, a nyelvét, a nemes lelkét. Mert bármi történt, a vérzivataros, magyart pusztító évszázadokban, a Te gyermekeid mindig megőrizték magukat Neked, és leszármazottaidnak, hogy a Te szent rendelésed szerint minden baj, viszály és csapás ellenére éljünk és gyarapodjunk.
Te mindenhol ott voltál, itt vagy, és itt leszel az utódok között. A sumír tudás megszerzésekor, a szétszórattatásban, a pusztai szabad szkíta létben, a pártus városokban és a Karod által ölelt medencében, a védelmed alatt.
Mert tudjuk honnan jövünk és kik vagyunk.
Bármi rontás, vész zúdul e népre, a szent akarat által megőrizzük a Te isteni génjeidet és tovább örökítjük gyermekeinknek, akik a Te gyermekeid is.
Világokat Felügyelő Hatalmas Istenünk! Térden állva, lehajtott fejjel fordulunk Feléd. Hálásan köszönjük Néked szent elődeinket, akik megszerezték nekünk ezt a hazát és vérükkel védelmezték, hogy mi most és itt magyarként, biztonságban élhessünk a saját hazánkban. Áldd meg őket Urunk és segítsd a Csillagösvényen, hogy Hozzád eltaláljanak.
Megtisztulhassanak szereteted fényében és készüljenek magyarként testet ölteni.
Mert szükség van most minden magyarra, hogy együtt tarthassuk meg ezt a földet és továbbadhassuk az utánunk következő magyar nemzedékeknek.
Megszentelted minden elődünket, megáldod a most testben lévő gyermekeidet és tartsd meg a magyarság jövőjét, a gyermekeinket!
Áldjuk a Te nevedet és szeretettel vesszük ajkunkra.

A Te akaratod legyen meg!

Kovács Kálmánné Nórika

http://lendvaykati.gportal.hu/portal/lendvaykati/image/gallery/1275632745_25.gif

  
Ősök Napja

ENYÉSZET HAVA 1.

Az ősök elsősorban a szívünkben élnek.
A mai, eltorzult világban nagyon kevesen ismerik a magyar népek és törzsek eredeti hagyományait, amelyek az elődökre, ősökre vonatkoznak. Következzék most egy leírás ezekről, amely írásban már sok-sok éve nem jelent meg. 
   
Ugyanis az erről szóló írásokat először a Habsburgok, majd a kommunisták megsemmisítették, leginkább elégették vagy összetörték. Az igazi történelemkutatók eredményei pedig csak kevesekhez jutnak el. 
A Mindenszentek a katolikus egyház ünnepe, amit az eredetileg Ősök (Emlék)Napja helyett vezettek be. Rengeteg eredeti ünnepet emelt át a zsidó-keresztény egyház a néphagyományokból, ezzel is kisebbítve azok valódi szerepét. Ráadásul a multikulti jegyében holnap a Hősök-terén nemzetünk nagyjai megtekinthetik az amerikai hagyományok szerinti torzult bohóckodást is. Ez a nemzetrontó stratégia része, hiszen biztosan lenne más helyszín is az amerikai „néphagyományok” bemutatására, de úgy látszik nem akartak mást keresni. Erre megvan a – mindenki által pontosan ismert- okuk.
A rabszolgának kiszemelt népek városba kényszerítésének köszönhetjük a legtöbb hagyományunk eltűnését. Egy panelházban semmiféle lehetőség nincs átélni azt, amit apáinktól, anyáinktól tanultunk. A kapcsolat teljesen és tökéletesen megszakadt a Természettel. Anélkül pedig az ősökkel is megszakadt a kapcsolat. Ugyanennek az eredménye az is, hogy a közismerten harcos magyar nép egy plázázó, semmire sem alkalmas, a végletekig sanyargatható masszává lett. A néhány kivételtől eltekintve, akik mára már felébredtek. De az ősi hagyományokat közülük sem mindenki ismeri.

Régen nagy becsben tartották a kalendáriumokat.
Még annak ellenére is, hogy már az 1970-es években sem tartalmaztak semmi lényeges információt. A kalendáriumok eredetileg tartalmazták minden napra a szokásokat, és a jóslatokat is. Sajnos írásos kalendárium egyetlen sem maradt fenn. A XIV-XV. századból származó kalendáriumokat ugyanis Kun(Kohn) Béla, majd Rákosi és Kádár legényei elégették. Sok más - a hagyományaink szempontjából lényeges – írásos dokumentummal együtt. A rovással lejegyzett hagyományokat pedig összetörték, és ha éghető volt, akkor azokat is elégették.

A kalendáriumok leírják, hogy hogyan kell emlékezni az elődeinkre. Akiknek sokat köszönhetünk, többek között azt, hogy megtartották számunkra ezt a földet. Amit mi – hiába is akarnánk kisebbíteni vétkünket – kiárusítottunk. Az mindegy hogy ki tette, aki hallgatott és nem emelte fel a szavát – és ami a lényeg: fegyverét – ellene, ő ugyanolyan vétkes.

A hagyomány szerint – amit ma már csak néhány tudó ismer – ünnepi ebéddel kezdődött az Ősök Napja. Némelyik vidéken viszont már a hajnalt is együtt köszöntötték elődeikkel az ott élő népek, törzsek. Megint mások már az előző nap estéjén ünnepélyes keretek között elkészítették és felállították az ősök emlékére az oltárt. Amit azért nevezünk így, mert a jelenlegi ismereteink szerint leginkább egy oltárhoz hasonlít. Az oltárra tettek az előző év terméseiből egy válogatást, mégpedig a második legjobbat, az első ugyanis az istenpárt illette. Persze sok különbség nem volt az első és a második minőség között. Az így felhalmozott finomságok nem vesztek kárba, ugyanis a hagyomány szerint azokat közösen elfogyasztották. Meghívták az asztalhoz a Teremtőt a különféle termény-ünnepeken, az Ősök Napján viszont a családból eltávozottakat invitálták meg. Mindig terítettek is nekik, külön terítékkel. Az első-, másod-, harmad- és negyedfokú elődöknek (dédszülőkig) tettek terítéket, bár egyes vidékeken csak addig, amíg élt valaki olyan a családból, aki találkozott velük és emlékezett is rájuk. Ahol ebédnél kezdték az emlékezést, ott annak alkalmával sorolták fel őket először, ahol már előző este emlékeztek rájuk, ott már előző napon is megtették. Ugyanis a magyar népek hagyománya szerint (ami ebből a szempontból azonos sok más kultúra hagyományával) az ünnepnap az előző nap napnyugtától kezdődik, és az ünnepnap utáni napkeltéig tart. Ez az időtartam nagyon sok másban is megnyilvánul, például a böjtnapokat is így számolták, de nagyon sok más jeles napot is. Mária Terézia utasítására kezdték meg eltörölni a hagyomány ezen elemét, és a Habsburgok tőle kezdve intenzíven, minden eszközzel és módszerrel igyekeztek kiirtani a nemzet tudatából. Utódaik, a zsidó-kommunisták pedig a még megmaradt információkat igyekeztek kitörölni az emberek agyából. Mivel a nemzetrontók nem értek fel az igazi Tudókkal, ezért ez nem sikerült nekik. Szerencsére még sok más sem, bár a Tudók nem írják le ma sem az ismeretanyagukat, hiszen annak egy része csak szóban adható át. Viszont nagyon kevesen vannak, akik tanítványnak jelentkeznek, hogy majd rajtuk keresztül továbbadják a Tudást, ezért jelenleg úgy látszik, hogy a lényege – ami a különféle eljárásokat pontosan leírja - el fog veszni.
A hagyományőrzők nagyobb része csupán a módszerekre-eszközökre és azok használatára kíváncsi, a hozzájuk járó tudnivalókra nem.

Az Ősök Napja az enyészet havának (november) első napján kezdődött, de csak azoknál, akik a teljes rituálét elvégezték.
A javasok szerint azért, mert a hónap első napján nem volt szabad állandósult dolgokkal foglalkozni, mert az kihatott az egész havi teljesítményre. A (munka)nap addig tartott, amíg a sötétség beállt, ugyanis a sötét már egy köztes időszaknak számított, amikor az ember már kevéssé foglalkozik a „világi” dolgokkal. Ekkor nyitottabbá válik a nem fizikai lét felé is.
Először kitakarították a házat, előkészültek a vacsorához és a terítéshez. Ezt még világosban elvégezték, és úgy várták, hogy besötétedjen. Miközben lement a Nap, a család tagjai megtisztálkodtak, majd ünneplő ruhába öltöztek. Amikor a család felállította az emlékező oltárt és megszólították sorban az ősöket, akkor mindenkiről elmondták azt, amire emlékeztek róla, és ahogyan emlékeztek rá. Ezután megtisztálkodtak, ami általában arc-és kézmosást jelentett. Így, tisztán fogtak hozzá, hogy összegyűjtsék a közös ősök – a hősök - emlékére állított oltárhoz szükséges dolgokat. Az általában a külön erre a célra készített vagy vásárolt mécsesek megtöltését jelentette, amelyeket korábban - még napvilágnál – megtisztítottak, és egyes vidékeken meg is szentelték – ahogy a mai fogalmaink szerint nevezni lehetne azt az eljárást. Egyes vidékeken gyertyát is áldoztak az ősök szellemének.

A mécsesek megtöltését a fáklyák elkészítése követte. A fáklyákat a családi tűzhelyből kivett parázsra rakott, direkt erre a célra félretett fával élesztett tűzön gyújtották meg. A fákat meghatározott sorrendben rakták a parázsra, a sorrend a Tudók egyik le nem írható titka, ugyanis a sorrend segítségével sok mást is el lehet érni. A tüzet valamilyen agyag-vagy fémedényben élesztették. Viszonylag nagy tűz volt, és hagyták teljesen leégni, mert a hamuját félretették és akkor használták fel, amikor az ősök segítségét kérték, vagy a figyelmükbe ajánlottak valakit vagy valamit.

A fáklyák meggyújtása után – ami este 7 órakor volt szokásban – elmentek az ősök emlékére emelt emlékműhöz, vagy ha az nem volt, akkor a Boldogasszonynak (Anyaistennek) emelt emlékhelyhez, és a fáklyákat leszúrták a földbe. Ha nagy tudású táltos vagy más Tudó volt a körükben, akkor általa előzőleg felrajzolt alakzatot alakítottak ki a fáklyákkal. Ezután énekszóra és ritmushangszerekre (vagy tapsra, lábdobogásra) táncoltak. Először a lányok, aztán a legények. Végül a közös tánc következett, amiben már a házasok is részt vettek. Először gyors táncot jártak, de a végére egészen lelassultak.

Fél kilencre be kellett fejezni minden hangoskodást, mert akkor jöttek el az emlékezés percei, amelynek során az ősök – néha mindenki által érezhetően, én nagy ritkán valamennyire láthatóan is – megérkeztek közéjük. A tánc szerepe a szellemi világ tagjainak viszonylagos fizikai megjelenéséhez szükséges energia átadása volt, ezért tudtak érzékelhetően megjelenni az eltávozottak. Ebben a félórában egyfajta közös, vezetett meditáció zajlott. Ezután mindenki meghívta a saját ősét az asztalához (akinek kihalt a közvetlen családja, az szabadon csatlakozhatott bárkihez, aki valamilyen fokon rokona volt), és hazaindultak vacsorázni. Tehát a „megidézték az ősök szellemét” nem csak amolyan szólás-mondás volt, hanem valóban megtörtént dolog.

Kötött szabályai voltak a vacsorán elfogyasztott ételeknek. Először nyerset ettek, ez bármiféle zöldséget és gyümölcsöt jelenthetett, amik lehettek akár savanyítottak is. Ezután egy pohárka pálinkát ittak egyes vidékeken, máshol bort vagy valamilyen erjesztett italt. Néhol viszont savanyú tejet. A főtt ételek sorát levessel kezdték, majd sült következett. Ahol nem volt hús – néha előfordult -, ott kását ettek. Ezután következett a lepény, ami egyben a vacsora utolsó éltele is volt.

A vacsora befejeztével egyetlen pohár (kupa) italt ittak, amit az ősök emlékére ürítettek. Ez általában bor volt, mégpedig vörösbor. A bornak csak a felét volt szabad meginni, a másik felét a padlóra kellett önteni. Ahol nem döngölt padló volt – tehát nem tudta beinni a bort -, ott a bejárat elé öntötték a földre. Reggelig arra területre nem volt szabad rálépni, mint ahogy a házban sem volt szabad arra a területre lépni, ahová a bort öntötték. Ezt a szokást az utolsó pohárral a halotti toron is kötelező volt megtartani. Ugyanis így lehetett a borban lakozó élet segítségével – a bor élő „anyag” - kapcsolatban maradni az eltávozottakkal. Persze több szállal kapcsolódunk hozzájuk, de az „emlékezés pohara” ezek közül az egyik legjelentősebb. Amikor még nem ismerték a bort, akkor tiszta, friss forrásvízzel cselekedték mindezt. Abból a forrásból az emlékezés előtt és után három napig nem volt szabad meríteni a család tagjainak. Némely vidékeken az ital első fele járt az ősöknek.
A vacsora lassan, csendben zajlott, vagyis nem beszélgettek hangosan, és nem is viháncoltak. Végig érezték az ősök jelenlétét, és e különleges alkalom (egy évben csak kétszer fordult elő) nagy megtisztelés volt az élők és az eltávozottak számára is. Énekelni szabad volt – sőt egyes vidékeken kötelező is -, de csak a hallgató nótákat.

Evés után mindenki tiszta vízben megmosta az arcát és a kezét, majd a vizet eltették, hogy tavasszal ezzel locsolják meg először az elültetett palántákat. A halottakat mindig vágott virággal tisztelték meg, amit a sírhantjukra, síremlékükre helyeztek. Ugyanis a vágott virág néhány órán belül haldokolni kezd a levágása után. (Ha vízbe teszik, azzal a haldoklást hosszabbítják meg, aminek a virág nem örül, és nemhogy nincs haszna, hanem kifejezetten káros.) A haldoklása közben a virág eltávozó életenergiája a nép hite szerint táplálja az elhunytat, erőt ad neki, legyen bárhol, bármelyik világban. (Ez azt jelenti, hogy ha valaki már újra leszületett valahova – a magyarok régi hite szerint nem csak a Földre lehet születni, hanem más bolygókra is, akár a Naprendszeren kívülre is – akkor is lehet neki így erőt adni. Köszönetképpen azért, amit a családért tett.) Ezt a hagyományt értelmezték félre a középkorban az angol és a francia „művelt” nemesek és uralkodók, de leginkább az udvartartásuk. Ugyanis akkortól fogva adtak letépett vagy levágott virágot a nőknek. Ez akkor történt, amikor eleve reménytelen volt a szerelem. Az érzelmek halálraítéltségét fejezték ki vele. A tudatlan udvaroncok jópofa dolognak tartották – anélkül hogy ismerték volna ez értelmét és a hatását -, és elterjesztették egész Európában, ami nagy hiba volt. Évezredekkel korábban Ázsiában is szokásban volt a vágott virág egy ideig, de aztán rájöttek a tapasztalataik alapján, hogy nem jó ötlet. Az egyiptomi kultúra virágzásának végén ott is szokásban volt, és ők is rájöttek, hogy nem jó ötlet. Buta dolog vágott virágot adni egy élőnek.

A mécsesek, gyertyák, fáklyák, tüzek gyújtása arra szolgál, hogy világítást biztosítson a szellemvilágban élőnek. Azt ugyanis kevés hagyományból lehet kihámozni, hogy a fizikai lét után nem egyenesen megy a lélek a kapuhoz, hanem egy olyan „területen” kell először átmennie, ahol sötét van, és nem könnyű a terep. Talán egy sűrű, bokros, hideg, nedves erdőhöz lehetne hasonlítani, ahol a nedvesség még ragad is. Erről nem szoktak említést tenni a túlvilágról szóló leírások, mert aki ott átmegy, ő nem büszke arra, ami ott történik. Ugyanis ott kezdődik a számla kiegyenlítése. A fizikai létben megcselekedett dolgokért egy időt mindenki eltölt ott, még a szent életű remeték is, hiszen ők sem annak születtek. Ez a tér teli van mindenféle lénnyel, a legocsmányabbtól (pl. a zsidó Lantos) a legrémisztőbbig mindenfélével. Itt belefutni a sötétben egy rusnyaság karjaiba nem lehet kellemes.

Akinek halálközeli élménye van, ő szinte azonnal a szellemlét kapujához kerül, és ezt az átmeneti részt nem is látja, bár volt már rá példa. A fizikai világhoz ez van legközelebb, viszont amikor az ősökre emlékezünk, akkor nekik nem kell megállniuk itt amikor hívásunkra eljönnek hozzánk. De át kell kelniük a területen. A különféle fények meggyújtásával az útjukat segítjük. A haláluk után közvetlenül úgy, hogy fényeket gyújtunk nekik a fizikai világban, amikor pedig jönnek, akkor az utat világítjuk meg nekik. Ugyanis a túloldalról a fények is másként látszanak, de a lényegük nem veszik el.

A vágott virágból az Ősök Napjára koszorúkat is fontak. Ezeket a virágokat hagyni kellett megszáradni. (Többek között ezért sem tették vízbe őket.) A temetés után a sírokon megszáradt virágokkal, koszorúkkal együtt egy halomba rakták a fáklyákból megmaradt el nem égett fáklyanyeleket, fáklyamaradványokat is, majd az egészet meggyújtották. A hamut a parlagon hagyott földeken szórták szét.

Az Ősök Napján mindenkinek ágyba kellett lennie éjfélre, sőt ajánlatos volt el is aludni. Ugyanis nagyon sokak léptek kapcsolatba álmukban szeretteikkel. Ezen az éjszakán az is előfordult – viszonylag gyakran – hogy a szülők a már felnőtt gyermekük álmát vigyázták egész éjszaka. Aki ezen az éjen felkelt, ő gyakran beszámolt arról, hogy tisztán érzékelhető volt a jelenlétük. Az elődök ezen az éjjelen álmok segítségével adták át tudásuknak azon részét, amit nem lehetett szavakkal elmondani. Ugyanis az érzékeléssel kapcsolatos dolgokat nem lehet pontosan leírni szavakkal. Az ízeket, illatokat, szagokat, tapintással érezhető dolgokat, a hőmérséklettel kapcsolatos dolgokat csak ezen a módon lehet átadni. A Tudóknak van erre még más módszerük is, de a túlvilágról idelátogatók számára csak ez az egy módszer használható.

Az elődök átadták azokat az ismereteiket is, amiket életükben nem tudtak átadni. Vagy azért mert nem volt kinek, vagy azért, mert nem volt alkalmuk rá. Másnap napkelte előtt egy órával fel kellett éleszteni a tüzet, hogy fénye világítson a hazatérőknek. Gyakran előfordult, hogy ha vizet tettek a tűzhelyre forrni, akkor a szellemlények beleálltak a gőzbe, és többé-kevésbé láthatóvá váltak. Így búcsút inthettek az itt maradottaknak.

Ez a szokásleírás saját gyűjtés, évtizedek alatt kaptam meg az egyes elemeit a Tudóktól. Egységbe rendezni is Tudók segítettek, valamint a hagyomány egyes elemeit és azok okait megérteni is. A különféle események dátumához minden nemzetnél kötődnek emléknapok, amelyek némelyikén a hősökre, az előttünk élt ősökre emlékezünk. Akkor is a fentihez sokban hasonló eljárást ír elő az ősi hagyomány, bár a tánc egészen más formában zajlik ilyen alkalomkor.

Mindezeket az élményeket azok még átélhetik, akik ismerik és gyakorolják az elődök emlékezetének tiszta hagyományát. Ez a városi ember esetében ki van zárva, és a „keresztény” egyházak dúlásának köszönhetően falun sem lehet már látni ilyet, csak elvétve. Ezért is kényszerítették be az embereket városokba, és ezért is verték szét a családokat – mára már szinte teljesen -, hogy ne tudjuk közvetlenül átvenni őseink tudását, ne tudjuk segítségüket kérni és elfogadni. Ugyanis a lenyomatuk – ezt úgy mondják az irodalomban: a lábuk nyoma – itt marad, és szülessenek később bármilyen formában, itt akkor is hatni tudnak azon keresztül. De csak akkor, ha hívjuk és kérjük őket. Úgy, ahogy a hagyomány előírja. Mert csak úgy lehetséges.
 Forrás: egerjobbik.hu 

http://lendvaykati.gportal.hu/portal/lendvaykati/image/gallery/1288333076_67.gif
 Nyisd meg,
írd le  amit akarsz,
és gyújts egy gyertyát
(24 órát ég) a halottaidért!
 
 2012. október 27., szombat

2012 - A végelszámolások ideje
Több témakört is szeretnék érinteni a jelenlegi változások kapcsán.
Az első fontos témakör a testi szintű változások. Talán soha nem tapasztalt mennyiségű betegség diagnosztizálható, mint napjainkban.
Ennek főként 2 oka van.
Az első az, hogy számtalan fiatal és középkorú lélek dönt úgy, hogy nem kíván részt venni az átalakulásban. Nem fejlődnek, és a könnyebb utat választják, elmennek a földi síkról.
A lélek olyan betegséget vagy balesetet teremt, mellyel hamar kiléphet a testből.
Nehezen viselik a Földre érkező emelkedett rezgésszintet. Biztosan tapasztaljátok Ti is, hogy tömegek hagyják el a földi síkot.
A másik oka a fizikai tüneteknek az, hogy a karmaletétel testi szinten is zajlik.
Az emocionális tisztulás a testet is érinti. Keresztül kell engedni magunkon az érzéseket.
Szinte nincs olyan ember a környezetemben, aki az utóbbi időben ne esett volna át legalább egyszer epe- vagy vesegörcsön, emésztési problémákon, fejfájáson, látás- vagy hallászavaron, bőrproblémákon.
Jellemző tünet lehet még a szédülés, a hányás, hasmenés, kiütések, köhögés, pánikrohamok.
A karmaletétel nem azt jelenti, hogy leválasszák rólunk, amire nincs szükségünk, hanem azt jelenti, hogy a hozott feladatokat halmozottan kapjuk, hogy az idei évben keresztül tudjuk engedni magunkon. Bármilyen fizikai tüneted is jelentkezik (legyen az egy fejfájás vagy egy rákos daganat), ne feledd, hogy mindig ott van a választás lehetősége.
Szembenézel vele, megszünteted létezésének okait, ezzel meggyógyítva a tested, vagy megadod magad neki. Azt gondolom, hogy nincs más választás, mint tudatosan dolgozni önmagunkon.
A megértés hiánya a gyógyulás hiányához vezet.
Valóban eljött a végelszámolások ideje. Akivel még karmikus feladatod van, megjelenik az életedben.
Ezek lehetnek rég látott jó barátok, de lehetnek számodra vadidegen emberek.
Néha két szem villanásából megtörténik az energiacsere. Nagyon egyszerű: ha valaki felé van karmikus adósságod, az elveszi, ami az övé (lehet, hogy megbánt), ha pedig ő tartozik Neked, visszaadja, ami a Tiéd (pl. segít Neked valamiben). Emberek jönnek-mennek most az életünkben.
A másik fontos témakör, amit szeretnék érinteni, azok az egzisztenciális félelmek.
Sokan állandó félelemben vannak, hogy bizonyos dolgokat elveszíthetnek, vagy életszínvonaluk lecsökkenhet. Félelemből látszatbiztonságot teremtenek, amely még jobban erősíti a függőségi viszonyt. Azt hiszik pl., hogy fontos jól fizető, biztos munkahelyet találni, hogy fontos, hogy mindig legyen pénz a számlájukon, vagy olyan dolgokra, amikre “szükségük” van.
Ezzel elkezdődik az ördögi kör. Azzal a félelemmel, hogy egy napon kevesebbjük lehet, mint ma, félelmet vetítenek ki a jövőbe. Fontos meghozni azt a döntést, hogy végre a jelenben éljünk!
Csak a MOST létezik.
A gazdaságban óriási változások/átalakulások vannak és várhatóak. Nem tudhatod, mi lesz holnap.
Ezért élj a mában! És ne feledd, az élet igazságos! A pénz újrafelosztása folyik a világban.
Azok az emberek, akik segítenek társaiknak az átalakulásban, akik megosztják tudásukat, tapasztalataikat, és hajlandóak személyes fejlődésükért megtenni mindent, amit tudnak, azok emelkednek, és biztosra vehetik, hogy nem süllyednek el. Akik csupán a materiális világgal vannak elfoglalva, egyre nagyobb pánik van úrrá rajtuk.
A harmadik téma, amire kitérnék, a lélektárs és ikerlélek témája.
A párok közötti összekapcsolódás kezdetét vette, így néhány hónapon belül megtörténhet a találkozás.
Ám egy rendkívül fontos dolgot meg kell értenünk ehhez: szeretned kell önmagad!
Ikerlángod olyan mint Te! Talán nem úgy néz ki, de energetikailag sejtről-sejtre pont olyan, mint Te. 
Tehát ha gyűlölsz magadban bármit, ikerlángod, visszatükrözi Neked azt.
Bármit is érzel, ő ugyanazt érzi. Így ha nem szereted magad feltétel nélkül, ő sem tud szeretni és elfogadni Téged. Ehhez óriási mennyiségű emocionális gyógyulásra van szükség.
De egyre közelebb vagy ehhez az egyesüléshez. Az abszolút integritás és őszinteség művészetének mesterévé kell válnod, hogy működjön a kapcsolat.
Az öngyógyítás és az önmagaddal való munka mesterévé kell válnod…
A földi sík átalakul. Hogy résztvevőként vagy szenvedő szemlélőként veszel részt benne, az már a Te döntésed…
Ne feledd! Ez most egy olyan változás, mely mindent megváltoztat!
Forrás: tudatbazis.hu

A betegség egy hibás gondolat

A betegség egy hibás gondolat

A betegségekről elmondható, hogy a szervezet lelki, energetikai egyensúlyának megbomlásából alakulnak ki, aminek oka a gondolkodási mód helytelenségéhez vezethető vissza, de befolyásolják a magzati, csecsemőkori és kisgyermekkori traumák, lelki sérülések is. Mindenki úgy él, úgy érez, úgy cselekszik, ahogy gondolkodik. A gondolatok megjelenési helye a test. Akine

k az egészsége rendben van, annak a gondolkodása is normális, ami azt jelenti, hogy nem szélsőséges. Mihelyt valami okból a gondolkodás kibillen az egységből, a testben áramló energiák egyensúlya is megbomlik. Ennek hatására pedig a sejtekben, a szervekben, az egész szervezetben eltérések alakulnak ki. Tehát sok esetben pszichikai tényezők járulnak hozzá az energiazavar kialakulásához, ezért az aggodalom, gond, szorongás, félelem, düh, túl nagy öröm betegséget hozhat létre!

Ha gyógyszert veszünk be, az okozatot csillapítjuk ugyan, de ez tüneti kezelés. Problémánk helyreállni sosem fog, csak enyhülni, vagy egy időre eltűnni legfeljebb. A teljes és végleges gyógyuláshoz mindig a probléma gyökerét, a valódi okot kell megtalálni. Mert a betegséget nem legyőzni kell, hanem megérteni. És amikor megértjük, hogy honnan jött a betegség, mi alakította ki bennünk, akkor azt is tudni fogjuk, hogy mit kell tennünk ahhoz, hogy a valódi okot megszüntethessük, ennél fogva a természetes gyógyulási folyamat beinduljon.
"Be kell végre látnunk, hogy "egy embert meggyógyítani" nem annyit jelent, mint a régi állapotot visszaállítani, hiszen éppen az idézte elő a betegséget; a gyógyítás sokkal inkább az öntudat kitágítása, egy új és életigenlő út megválasztása révén érhető el. Amíg ezt meg nem tanuljuk, továbbra is szükségünk van a betegségre."

Ha egy ember tette ellenkezik saját belső hitrendszerével, akkor fizikai énjét tudattalanul betegséggel bünteti. Ha hajlandóak vagyunk szembenézni önmagunkkal, és nem csak kívülről várjuk a megoldást, akkor a betegség nem egy félelmetes ellenség, hanem az egészség útjának iránytűje lesz, amely a javunkat szolgálja. Egy tanító, aki segít, ha készek vagyunk tanulni. Kényelmesebb persze csak a tüneteket kezelni gyógyszerekkel vagy egyéb módon, de ettől a problémát kiváltó valódi ok nem fog megszűnni, és később újra előtör valahol. Az egészség igazi útja a helyes önismeret, a pozitív gondolkodás, önmagunk és mások elfogadása, valamint a szeretet, a béke, az egyensúly és a harmónia megteremtése lelkünkben.
Azzal, hogy megfigyeljük, milyen esemény vagy hatás következtében, melyik testrészünkön jelenik meg a megbetegedés, azt is megállapíthatjuk, hogy miről szól az üzenete, hiszen minden testi tünetnek megvan a maga jelentése. Szervezetünk ugyanis mindig jelez, ha valami nincs rendben. Betegségeink tehát egyúttal arra is felhívják figyelmünket, hogy lelki úton honnan erednek, vagyis mi az, amit magunkban helyre kell tennünk. Csak meg kell tanulnunk olvasni ezekből a jelekből.

Néhány betegség, testrész szimbolikus jelentése:

Agyalapi mirigy - Irányítóközpont (mások irányítanak).
Ajakrák - Lenyelt sérelmek, mások hibáztatása.
Alhasi görcsök - Félelem, bizonytalanság.
Alkoholizmus - Talajvesztettség, értéktelenség tudata. Lelkiismeret furdalás. Az Én elutasítása.
Allergia - Fél, hogy. Lemondás a hatalomról. Kire vagyok allergiás? Teremtő elementálok fel nem ismerése.
Angolkór - Érzelmi alultápláltság. Szeretet és biztonság hiánya.
Aranyér - Múltból átmentett harag. Zavarok az elengedésben. Leterheltség, aggódás a határidők miatt.
Ágybavizelés - Rettegés az egyik szülőtől (lehet karmikus emlékkép).
Ájulás - Félelem. Erőt meghaladó feladat. Nem akarok tudomást venni a külvilágról, ez nekem már sok (védelem).
Állkapocs problémái - Harag, neheztelés, bosszúvágy, agresszivitás.
Álmatlanság - Félelem, nyugtalanság, bűntudat. Félelem a szellemvilágtól.

Balesetek - Magatehetetlenség, kitörni vágyás, agresszivitás.
Belek - Szükségtelen elengedése, illetve el nem engedése.
Boka - Mozgékonyság, irányváltoztatás képessége.
Bőr - Az egyéniség védőburka. Elfolytott harag. Fenyegetettség érzete. Érzelmi állapot visszatükröződése.
Bőrkeményedés - Merev nézetek, állandó rettegés.
Bőrkérgesedés - Védőpáncél növesztése a bántó ingerek ellen.
Bőrpigmenthiány - Vitiligo - Kötődés hiánya, kitaszítottság.
Bright kor - Gennyes vesegyulladás - Alacsony önérték, állandó kudarc veszteség érzete.

Candidiázis - Gombás megbetegedés - Szétszórtság, harag. Bizalmatlanság mások irányában, de közben vágy az emberi kapcsolatokra.
Ceilulitis - Kötőszövetgyulladás - Megrekedés gyermekkori traumánai. Ragaszkodás a múlt fájó emlékéhez. Rettegés az önállóság.
Cukorbaj - Visszafogottság, mély fájdalom, szeretethiány, sóvárgás a múlt emlékei iránt. Pl. szép lehetett volna, ha.
Csalánkiütés - titkos félelmek, a dolgok eltúlzása.
Csecsemőkori asztma - rettegés az élettől. Nem jó itt lenni.
Csecsemőmirigy - Az élet veszélyes. Mindenki ellenem van.
Csípő - Döntő pillanatban az egyén fél lépni.
Csomók - Neheztelés, kudarcélmény, lelkifurdalás
Csontok: Törés - Lázadás a halalom ellen.
Deformitás: Szellemi túlfeszítettség, rugalmatlanság.
Csontvelőgyulladás - Harag, csalódás az életben. Támasznélküliség.
Csorgó orr - Elfojtott sírás, tehetetlenségérzet.
Csukló - Lendület és fesztelenség.

Dadogás - Önkifejezés hiánya. Nem szabad sírni. Bizonytalanságérzet. Nem veleszületett dadogásról van itt szó.
Daganat-tumor - Önfejűség, merev gondolkodás, helytelen programozás
Méghdaganat, cista - Nemiségben esett csorba.
Duzzanat - Merev gondolkodás, régi fájdalmak cipelése.

Ekcéma - Kibékíthetetlen ellentétek, érzelmi kifakadások hiánya.
Elmebaj - Menekülés a családból. Eltávolodás a valóságtól. Elkülönülés. Nem veleszületett elmebajról van szó.
Emlékezetkihagyás: Amnézia - Félelem, menekülés az élettől, akaratgyengeség.
Epekőbántalom - Keserűség, keménység, büszkeség, rosszallás.
Epilepszia- Üldözöttség, belső küzdelem, önpusztító erők.
Égési sérülések - Harag, lángoló gyűlölet, heves indulatok.
Émelygés, hányinger - Egy gondolat, egy élmény elutasítása. Félelem.
Érelmeszesedés - Ellenállás, feszültség, szűklátókörűség, elfordulás az értékektől.
Étvágy - saját érzelmek megvetése. Biztonságvágy.
Beteges éhség - Az élet veszélyes, félelem, fenyegetettség.

Fehérfolyás - A férfiak kihasználják a nőket. Egy partner ellen irányuló harag.
Fejfájás - Kemény önkritika. Az én alábecsülése.
Fekély - Önbizalomhiány, emésztő gond.
Fertőzés - Ingerültség, harag, bántalom.
Ficam - Harag ellenállás. Ragaszkodás a megszokott útirányhoz. Merevségből kimozdulni - felszólítás.
Fogak - Elhatározások. Rágódás a helyzetek miatt. Fontos döntések halogatása. Képtelen az átgondolásra és határozásra.
Frigiditás - A nemi örömök elítélése, megtagadása. Érzéketlen partner.
Fulladásos roham - Az élet veszélyes. Megrekedés a gyermekkornál.
Fül: Fülcsengés - Az őrangyal figyelmeztetése.
Zúgás : nem a belső hangra figyelek.
Fájás: Ne kelljen hallani.

Gerincoszlop - Az élet hajlékony tartóoszlopa.
Gerincoszlop görbülése - Merevség, kitartás a régi elképzelések mellett. Akaratgyengeség, hitehagyottság.
Gégehurut - Nem meri felemelni a hangját. Dühében szóhoz sem jut. Neheztel a hatalomra.
Golyva - Strúma - Áldozat, kudarcok, kielégületlenség (megértés hiánya). Elég volt a bántalmakból.
Görcsök - Görcsös ragaszkodás, feszültség, aggódás, megragadás.
Gyermekkori betegségek - Gyógyszer, kábítószer-függőség. Menekülés az én elől. Önszeretet hiánya.
Gyomor bántalmai - Rettegés az ismeretlentől. Alkalmatlanság az új átlényegítésre.
Fekély - Önbizalomhiány. Mások kedvébe próbálj járni.
Égés - Önmarcangolás, aggódás, félelem (maró).
Hurut - Örökös bizonytalanság. Leépülés érzete.
Rontás - Rettegés, mohóság, irigység, szorongás.

Hascsikarás - A környezetben mindenki ingerült és bántóan viselkedik.
Hasmenés - Elutasítás, kapkodás.
Hasnyálmirigy Az élet édessége.
Felsőrész - Érzelmi háttér hiánya, szeretet elfojtása, hiánya, - jövőt szimbolizálja.
Közép - Bűntudat, múlt terhei, az élet terhes - jelen.
Alsórész - Bizonytalan anyagi háttér - derék - múlt.
Hepatitisz - Ellenállás a változásra, félelem, harag, gyűlölet, düh.
Hidegrázás - Szellemi beszűkülés. Visszahúzódás. Hagyjatok békén.
Húgyhólyag panaszai - Ragaszkodás idejétmúlt nézetekhez, szorongás érzelmi beszűkülés, érzelmek visszatartása.
Hörghurut - Elmérgesedett családi légkör. Heves viták. Olykor túl nagy a csend.

Idegek - Kapcsolat a külvilággal. Információcsere.
Idegesség - Lázas kapkodás, bizonytalanság, aggódás, erőfeszítés, félelem.
Idegösszeomlás - Túlzott Én központúság.
Impotencia - Kényszer a bizonyításra, bűntudat, feszültség, előítéletek, gyűlölet egy korábbi partner ellen.
Influenza - Tömeghisztéria, befolyásolhatóság.
Isiász - Képmutatás, rettegés a jövőtől, anyagiak miatti félelem.
Izületek - Az élet fordulópontjait és a könnyed váltást jelképezi.
Reuma - egy izületre terjed ki - Elnyomottság, becsapottság érzete, a körülmények ócsárolása.
Ujjakra, vagy több izületre terjed ki: Büntetni, visszavágni. Szemrehányás, kifosztottság.
Ujjak: Hüvelyk - Intellektus, aggódás.
Mutató - Ego, félelem.
Középső - Harag, nemiség.
Gyűrűs - Bánat.
Kisujj - Család, színlelés.
Kar - Képesség az élmények befogadására.
Kelés - Harag, forrongás, háborgó indulatok.
Kéz - Tart és kezel. Megmarkol, szorít, megragad, elenged, simogat, odavág.

Klimax - Félelem a nőiesség elvesztésétől, az öregedéstől. Önbizalom hanyatlása.
Koleszterin - Az öröm csatornái elzáródnak, félelem az öröm elfogadásától.
Kóros étvágytalanság - Az élet megtagadása, szorongás, önutálat.
Könyök - Irányváltoztatás. Új élmények befogadása.
Köröm Bizonytalanság, védelem.
Köröm rágása - Önemésztés, gyermeki dac.
Köszvény - Uralkodási vágy, türelmetlenség, harag.
Kötőhártya-gyulladás - Harag, csalódottság az életben látottak miatt.
Kövérség - Védőpajzs. Önvédelem, túlérzékenység.

Láb: comb - Ragaszkodás koragyermekkori traumához.
Lábszár - Rettegés a jövőtől az előrehaladás megtagadása.
Lábfej - Önmagunk, az élet és a többiek megértése. Rettegés a jövőhtől, megfenekléstől.
Láz, hőemelkedés - Izzó harag.
Leukémia - Az élet befogadásának képtelensége. Belső gyötrődés, önkínzás, kétségbeesés.
Légzés - Az élet befogadásának képessége.

Mandulagyulladás - Félelem elfojtott érzelmek és ambíciók, önkifejezés hiánya.
Máj - A harag és alacsonyabb rendű érzelmek székhelye.
Máj Betegségei - Örökös panaszkodás. Állandóan hibát keres magában és tetteivel igazolja azt.
Meddőség - Nincs belső igény az anyaságra, vagy félelem az élet természetes menetétől.
Mell ciszta - Túldédelgetés, gondoskodás.
Csomók - Basáskodó magatartás.
Feszülés - Táplálék megvonása.
Melléküregek - Egy szeretett személy bosszúságot okoz.
Mellékvese - Kishitűség, önhanyagolás, szorongás.
Menstruáció előtti zavarok - Saját hatalom átruházása a külvilágra. Idegenkedés a női test folyamataitól.
Menstruációs zavarok - Nőiesség elutasítása, bűntudat, rettegés.
Merev nyak - Egyoldalú felfogás, hajlíthatatlanság.
Migrén - Kitörési vágy. Ellenállás az élet természetes menetének, szexualitás keltette szorongások. Fejben megélt szexualitás.
Nyirokmirigy gyulladás - Az élet lekicsinylése, mások hibáztatása, áthárítás. Beteges önkritika. A beteg hozzáállása mindenhez. "Hát nem borzasztó?"
Mozgásbetegség - Rettegés az események fölötti uralom elvesztésétől.

Narkolepszia - alvás kényszer - Elhárítás, rettegés. Menekül a feladatok és körülmények elől.
Nátha - Zavarodottság, sok minden zajlik egyszerre. Érzelmi zaklatottság, kisebb sérelmek.
Nyak panaszai: Önfejűség, hajlíthatatlanság.
Nyáktömlő gyulladás - Elfojtott harag.
Nyírok betegségei - Figyelmeztető jel. Az elmét ismét az élet legfőbb dolgai, a szeretet és a boldogság felé kell fordítani.

Orr vérzése - igény a megbecsülésre. Esdeklés a szeretetért.
Orr polip - nem kívánt gyermek, veszekedések.
Ödéma - Nem akarok valakit, vagy valamit elbocsátani.

Pajzsmirigy - Sértődöttség. Soha nem tehetem azt, amit akarok. Mikor kerülök sorra?
Petefészek - A teremtés kiindulópontja. Kreativitás.
Pikkelysömör - Félelem a megbántástól. Az érzékek és a szellem eltompítása, érzések elfojtása.
Porckorongsérv - Talajvesztettség, határozatlanság, döntésképtelenség.

Rák - Mély sebek Neheztelés régi sérelmek miatt. Titkos bánat emészti a testet. Gyűlölet, kétségbeesés.
Reuma - Tehetetlenségérzet, szeretethiány, keserűség, neheztelés.

Sclerosis multiplex - Merevedett gondolkodás. Keményszívűség, vasakarat, hajlíthatatlanság.
Sérv - Megszakadt kapcsolatok, nyomasztó gondok, túleröltetés. Félreértelmezett önkifejezés.
Szaruhártya gyulladása - Engesztelhetetlen harag.
Száj betegségei: Megingathatatlan nézetek, merev gondolkodás, zárt világkép.
Szem betegségei - nem szívesen látja, ami életében végbemegy.
Gyermekeknél: Rövidlátás - A jövőkép bizonytalan
Távollátás - Rettegés a jelentől.
Összetérő kancsalítás - Nem akar szembesülni a külvilággal, önellentmondás.
Szemtengelyferdülés - Fél szembesülni önmagával.
Széttartó kancsalítás - Nem mer szembenézni a jelennel.
Szürkehályog - Képtelen boldogan előretekinteni.
Retina leszakadás - az anyag eltereli a szellemtől a figyelmet.
Zöldhályog - Engesztelhetetlenség. Régi sérelmek okozta feszültség túlnyomása.
Szédülés - Csapongás, szétszórtság, szemlélődés elutasítása. Külső ingerek elutasítása.
Székrekedés - Ragaszkodás az idejét múlt nézetekhez, megragadás a múltban, fösvénység.
Szélgörcs - Szorongás, megemészthetetlen gondolatok, érzelmi túltelítettség.
Szív - Szeretet és biztonság középpontja.
Szív betegségei - érzelmi válság, örömtelenség. A szív megkeményedik, hajlam a stresszre.
Szívroham - a pénz utáni hajsza kiszorítja a szívből az örömöt.
Szívkoszorúér trombózis - Magányérzet, riadtság, kisebbségérzés, önmarcangolás, kishitűség.
Szívszorítás - Talajvesztettség, meginog az életbe vetett hit.

Térd panaszai - Önfejűség, önteltség, hajthatatlanság, félelem, rugalmatlanság. Alázat hiánya.
Torok betegségei - elfojtott harag, önkifejezés hiánya, ellenállás a változásnak, az egyén képtelen szót emelni önmagáért.
Tuberkulózis - Önzés sorvasztja a testet. Birtokolni vágyás. Kegyetlen gondolatok, bosszúvágy.
Tüdő betegségei - Búskomorság, bánat, félelem az élet befogadásától. Nem érzi méltónak magát a teljes életre.
Tüdőgyulladás - Újra és újra fellépet sebek, letargia.
Tüdőtágulás - Érdemtelenül élni nem lehet. Félelem az élet befogadásától.
/ Kurt Tepperwein/


2012. október 26., péntek

EZ A SVARC LESZ A VÉGSŐ – AZAZ HA ISTEN VAGY AKKOR MÁR KEZDJÉL EL ÚGY IS ÉLNI A novemberi energiaáradathoz.

Írta: Nász János/Földicsillagok   
2012. október 24. szerda, 22:34
EZ A SVARC LESZ A VÉGSŐ – AZAZ HA ISTEN VAGY AKKOR MÁR KEZDJÉL EL ÚGY IS ÉLNI
A novemberi energiaáradathoz.

Október 20-21 erőteljes energiaáradással (meteorzáporral az Orionból, valamint egy majdnem X osztályú napkitöréssel) és megpróbáló hatással érkezett meg. Rengetegen érezhették saját bőrükön keresztül, közérzettük hirtelen megváltozásával, szédülés, hányinger, kisebb ájulásszerű jellemzőkkel. Ismét egy fokozattal emelkedett a Földanya rezgésszintje.
A beérkező kozmikus energiák úgymond semleges töltéssel bírnak, és az emberi entitások szabad akaratára, választására bízzák, hogy magukon keresztül, a gondolataikkal, érzéseiken keresztül mihez is kezdenek vele.
Kryont idézhetjük ebben a példánkban. Az emberi faj azt hiszi a választás szabadságáról, hogy szabadon választhat. Meglehet, hogy a világos és a sötét közötti választási lehetőségében, ez így van. Ugyanakkor a következő világkorszakunkba lépéskor már nem áll fenn, nem tartja magát ez a kozmikus képlet. A téli napfordulót követően, multidimenzionális választási lehetőségünkkel élhetünk, amely nem egyszerűen a két duális aspektus közötti választásról szól, hanem úgymond a színek közötti választásról. A színek frekvenciái, a 144.000 alapfrekvencia közül bármelyiket, vagy bármelyikeket egyidejűleg választhatjuk, és már nem a több ezer éve fennálló paradigma szerinti jó és rossz, helyes és helytelen, igaz és hamis közötti állásfoglalásról.
A régi paradigmában a két energia aspektus küzdelme, erőkifejtése, harca és összecsapása, avagy más néven, a drámákon, próbákon keresztüli fejlődésre volt lehetőségünk.
Ez most annyiban fog megváltozni, hogy a választási lehetőségek sokaságából, visszaszerezve a saját jogán teremtő isteni aspektusainkkal, mint egy képzőművész, karöltve a felsőbb énünkkel, a teremtővel társteremtve korlátozás, azaz tér vagy időbeli elhatárolódás nélkül leszünk képes teremteni, és a teremtői gondolataink és érzéseink egyre gyorsabban meg is fognak nyilvánulni a valóságunkban. De ki mit teremt, azt kapja meg, ez lesz a 4. rövid ideig tartó 4 sűrűségben a globális leckénk, amíg teljes felelősséggel megtanulunk, azonnal teremteni.
Kuthumi-Agrippa szerint szeptember 21-én soha eddig nem tapasztalthatóan elvékonyodott az illúzióinkat fenntartó elektro-mágneses fátyol(ok).
A három fátyolrétegről jó tudni azt, hogy egyrészt védelmi célokat szolgált, mintegy karanténba tartva bennünket, hogy a Fény új Tervét a lehető legszigorúbb körülmények között véghezvigyük (azaz el ne lógjunk a vállalt feladatainktól), másrészt megakadályozza azt, hogy úgymond negatív entitások gyökeresen beavatkozzanak ebbe a tervbe, (hogy védelemben legyünk, mint fejlődő világrészek), harmadrészt e negatív entitások zavaró frekvenciaként húztak a Föld köré (hogy minél többet tudjunk kihozni abból, ami telik tőlünk). De ahogy azt Adamus említi a Szabadság sorozatának nyitó shoudjában, a mostani átalakulás nem arról szól egyszerűen, hogy a Föld és az emberiség, a Naprendszer, és/vagy a galaxis egy új valóságba lép át, hanem mindezekkel, maga a Teremtés, a Teremtő, vagy a Szellem is egy új korszakát kezdi meg.
A Szellem imádja és gyönyörrel tölti el az emberi formát magukra vevő belőle származó isteni magvai). Így hát talán érthetőbb az a multi- és omniuniverzális érdeklődés hogy mi folyik itt és most. Bár még sokaknak nehéz megemészteni azt, hogy a Földönkívüliek: Mi vagyunk magunk, sőt mi vagyunk saját őseink is, mert számos csillagcsalád megszámlálhatatlan tagjaiként bújtunk bele az emberi bőrben, ahogy Steve Rother mondaná: Nagyon jól eljátsszuk azt a látszatot, hogy csak emberek vagyunk.
Ahogy közelebb kerülünk az Isteni Szívvel való együttrezgés kozmikus eseményéhez, a bolygón még fennmaradt negativitás, egyre jobban összetömörül, összesűrűsödik és egyre kisebb hatalommal és térrel rendelkezik, de egyre koncentráltabb is.
 Ezért még mindig fennáll annak a lehetősége, hogy ez az illúzió kátránycsomó, amit eonok alatt összehordtunk, némely helyén a bolygónak robbanásszerűen, mint a "fenevad, vagy Antikrisztus" fogja végleg elhagyni a Földet.
 A Fényhozóknak, azzal hogy önmaguk egyensúlyban vannak, békességben, és örömmel a változások várásában és elfogadásában, mint isteni rádióadók, frekvenciahordozók, nagy szerepük van abban, hogy a minden napjaikban, saját példájukon keresztül tükrözve, és szereikben, imáikkal, meditációikkal, csoportos együttlétükkel enyhíteni tudják ezt a folyamatot.
Ismét Kuthumi-Agrippát idézzük, egy nemsoká megjelenő közvetítésből: "Nem azért jöttetek, hogy kiegyensúlyozzátok a fényt és a sötétséget, hanem azért, hogy önmagatokba, egységbe olvasszátok a női és férfi részeteket, hogy teljes lények legyetek."
Október 23-24 - November 8 közötti időszak elég gyakran izgalmas eseményeket hozott az atlantiszi után időszakunkban, hiszen ekkor van a 2. Plejádi napforduló, (az első: Április 27/28-Május 5) ilyenkor a plejádi-sziriuszi aspektusainkból koncentrált felszabadító és újrarendező energia szokott érkezni a Földre és bizony a fennálló patriarchális vagy kibillent magukat spirituálisnak nevező rendszerek megcibálása, lebontási kísérletei is ilyenkor történnek.
Nem véletlen így az sem, hogy  Haloween (keleti eleink szerinti: Halo(ványodó) Fény(ween) Mindenszentek, Halottak Napja időszak is ezekre a napokra esik.
Ne feledjük ez az, az időszak, amikor a távozási kapuk kinyitódnak.
 Olyanok távoznak el közülünk leginkább, akik már teljesítették vállasukat, vagy a régi energiás csatározásukban elhasználták a fizikai testüket, és egy új testtel kívánnak visszatérni, vagy még tanulni szeretnének egy másik a 3. sűrűségű színpadon (mert erre már itt nem lesz többé lehetőségük.)
November 4.-én a Hathorok globális meditációra hívnak bennünket (lásd: dimenzió üzenetek lapunk.hu), mégpedig ezzel mintegy előkészülve és beállítva a November 13.-ai Napfogyatkozásra való felkészülésünket, melyet a plejádiak (Patricia Cori után), valamint Metatron a Fény Ura is (a Galamb szíve-újracsatornázott változatában).
 A HATHOR NAPFOGYATKOZÁSnak említenek. Hathor/Sothis (kódolt istennő) alászáll, az Andromeda galaxisból felemelkedik a földi valóságban és végső egyensúlyba hozza a bolygó férfi és női energiáit, és lezárja a lineáris időt.
Közben azért ne feledkezzünk el a november 8-ai Harmonikus Konkordancia/Összhang (2003.11.08) 9. beteljesítő évfordulójáról, azaz a DNS 3. Szálának általános aktiválásáról (amiről egykor megemlékeztünk, itt: http://espavo.hu/node/1291), majd az utolsó 11:11-es 11. Felemelkedés kapun beáradó fényről, mely 11 idővonal fényfonalát fonja majd össze, amely minden életre képes magot szárba szökkent, és majd nem beszélve az amerikai, új atlantiszi választásokról (november 6.), ahol O-Bah-Mah (felemelkedett mester) próbálja már teljesen véghezvinni az ottani változásokat, melyek elkerülhetetlen hatással lesznek a bolygó egészének sorsára. Miért is?
Mert Atlantisz meggyógyítása után léphetünk tovább a Lemurai, mások szerint Lumeria, vagy Lemayar újabb korszakunkban, és mi azért és azon vagyunk, (Magasok,
Mahasok, Istennő elvűek), hogy segítsünk ebben nekik.
Az Aranykorszak így egy csodálatos melanzsa lesz Atlantisznak és Lemuriának, a Teremtő szellemisége és lelkisége egyesül újra mindegyesünkben.
A fény fényt tükröz immár, és nem kell többé az, hogy a sötétség tükrözze a fényt, mert ez a "svarc" lesz a végső.

Innen már a Fény Új Birodalmán, a Szíriuszi Új Világkorszakunkon (Kuthumi-Agrippa) keresztül, vezet az utunk, persze csak azoknak a lelkeknek, akik egy szeretet teljes és együttműködő, egymást elismerő, elfogadó, együttérző, erőszakmentes, bőségtudatos, örömteli, saját isteni jogán felelősen teremtő világban kívánnak élni, tapasztalni és fejlődni, és ami fontos még, nem negatív aspektusból, hanem pozitívból teremteni.
December 21-étől 144.000 (ez nem szám, hanem egy frekvencia) teszik majd ezt, aztán egyre többen és még többen.

Köszönjük, hogy világítatok újra és megint, minden körülmény között, saját, isteni fényetekkel!
A héj leválik a Magról, amely álomba tartotta eddig, és minden körülmény, rendelkezésre áll arra, hogy a világunk virágba boruljon, de a megoldásokat ne kívülről keressük, belül mindig minden megvan, a szívetekben ott lakik az Én-Istenetek, és arra vár, hogy felismerjétek és elismerjétek, hogy mindig mindent meg fogtok tudni teremteni vele együtt olyan túláradó szeretetben, melyet a helyi agyunk soha nem lesz képes felfogni. Minden rendelkezésünkre van, ami ott és akkor kell, mert ez Így Van!

Mind személyes és mind nemzeti és mind csillagnemzeti szinten szükséges gyógyultnak és egyensúlyban lenni ahhoz, hogy a múlt értékeit magunkhoz öleljük, a fájdalmainkat, a drámainkat elengedjük, hogy fénnyé váljanak, mert eddig így tanultunk.
Minden másképp lesz nemsokára (senki se tudhatja ennek a pontos idejét: Kryon: Istenen nincs karóra!), ez az Isteni próféciánk, és a Teremtő mindig nyerő helyzetben van, és ekkor nem lesz félelemmel várható jövőnk, mert a jelenünkben csak szeretni tudunk majd.
 Csak szeretni, ez a Mennyei Prófécia egyetlenegy titka. És ez meg már most is így van, és ha valakiben fellobban egyszer a nagyszerű és egyszerű saját istenélménye, akkor elkezdhet a szerint élni.
Kívánjuk nektek, hiszen minden,de minden Értetek Van!

Földicsillagok
www.foldicsillagok.hu2012. október 25., csütörtök

Időjárásbefolyásolás: A tények

Hogyan tudjuk felismerni a gén-kezelt növényeket a címkéről?

Egy amerikai blogon jelent meg egy cikk arról, hogyan lehet felismerni, hogy a szuper-hiper-marketekben árult gyümölcs, zöldség
rendes-, bio- vagy génkezelt-e?
Úgy, hogy megnézzük azt a címkét, amit ráragasztunk a megmérés után, amelyen egy 4-5 számból álló kód van.

- Ha ez a kód 4-jegyű (pl. 4021), akkor normális- körülmények között 
  termelt növénnyel van dolgunk.
- Ha 5-jegyű és 9-essel kezdődik a számsor (pl. 96584), akkor bio-termék.
- Ha viszont 5-jegyű és 8-assal kezdődik (pl. 86584), akkor sajnos
  gén-módosított az illető "termék".

Jó erre azért odafigyelni!

http://beledhivatal.eu/images/stories/barack1.jpg

http://www.beledhivatal.eu/index.php?option=com_content&view=article&id=269:hogy-tudjuk-felismerni-a-gen-kezelt-noevenyeket-a-cimkerl&catid=39:hirek&Itemid=133

1. Ne vegyenek semmilyen tejport, krém vagy tejterméket ami Kína-i (Hong
Kong) és Taiwan-i eredetű, mert MELAMINE-t tartalmaz.
Ez egy ipari vegyszer, amiből előállítják a műanyag tányérokat, vagy
deszkalapokat. A MELAMINE, ha bekerül a szervezetbe, leblokkolja a májat,
vesét (a vese nem tudja feldolgozni és vesekövet csinál) és olyan kárt tesz benne
hogy visszafordíthatatlan, és nagyon sok esetben halálos.

Ma már olyan betyár világot élünk, hogy a kínai üzletemberek nem teszik rá
a nevüket a termékre hogy "Made in China" mert tudják, hogy a világ nem veszi meg a termékeiket, és ezért ők mindent megtesznek, hogy elrejtsék a származás eredetét.Inkább kódokat használnak gondolván arra, hogy az emberek nem tudják és nem fognak rájönni a termék eredetére.

A kormányok nem tesznek semmit ellene, és nem is tiltják be ezeket a
termékeket, vagy legalább a fogyasztókat informálnák, arról, hogy totálkáros
minden, ami a fenti felsorolt országokból dömpingben jön be.

Sok nyugati ország importálja és ebből a (tejtermék) alapanyagból
készítenek sok mindent mint: cukorkát, csokit; a süteményekben, még a
pizzatésztában is megtalálható. A kávéházakban a tejes kávét (capuccino,
stb.)


Az első 3 szám a BARCODE (VONALKÓD) - ból az országot mutatja, hogy a
termék honnan származik.
Minden barkód "első 3 száma", ha ezekkel a számokkal kezdődnek
690, 691, 692, stb. egészen beleértve a 695-öt, az mind "MADE IN CHINA" .

Azok a termékek, amik 471-el kezdődnek "Made in Taiwan" .
Nekünk jogunk van ezeket tudni, de az állam ebben nem segít.Böjte Csaba levele

Böjte Csaba levele

"Folyamatos félrevert harangok mellett nem lehet családot
alapítani, munkát vállalni, gyereket szülni. Abba kellene hagyjuk az állandó pánikolást, nyafogást, siránkozást..."

Én is olvasom az okos, precíz kimutatásokat,
hogy az elmúlt években itt is - ott is mennyivel fogyott a mi drága népünk, és hogy a statisztikák fényében mire számíthatunk. Természetesen én is kitudom számolni, hogy ha havonta leesik 10 cserép a házamról, akkor mikor fog elfogyni az összes cserép és rám roskadni a ház. Az is logikus, és ki is lehet számolni, hogy ha jön nekem ezer méterről az autó ötvenessel, akkor hány másodperc múlva fog elütni... csak az nem logikus, hogy miért nem ugrom félre, miért nem
igazítom meg a cserepeket az otthonomon, miért várjuk némán, passzívan a sorsunk beteljesedését? 


Egy statikusan gondolkodó világban élünk, a legtöbb ember abból indul ki, hogy ilyen a világ, ez van, ezt kell elfogadni. Mostanában újból és újból felcsendül bennem egy régi, Kájoni János által gyűjtött csíksomlyói dal refrénje: \"ha nincs kenyér, keresünk!\" Igen, mi keresztények a mi Urunktól Istenünktől azt halljuk: \"Keressetek és találtok, zörgessetek és ajtót nyitnak nektek\", \"bármit kértek az én nevemben, azt megkapjátok\"...
Igen, egy változó, növekvő, kibontakozó világot teremtett az Isten, és mi ennek a folyamatosan születő világnak vagyunk a gyermekei. Nem statikus, fáradt gondolkodás kellene vezessen bennünket, hanem egy dinamikus, bátor, cselekvő, keresztény lelkület, a mi Urunk Istenünk szelleme. 


Isten ránk bízta a teremtő erőt, merem-e azt használni hittel, reménnyel? Szépnek látom Isten adta drága szülőföldemet? 


Azt ami érték nekem, azt örömmel megmerem-e osztani gyermekeimmel???


 Egy kedves vállalkozó itt Székelyföldön 15 év alatt egy kis csodát teremtett, van neki panziója, sípályája és főleg sok-sok vendége. Egy nap felhívott szomorúan, hogy nagyra nőtt fia összepakolt és elment Amerikába... 


Leültünk beszélgetni és én megkérdeztem őszintén: \


"Mit gondolsz, ezt amit itt 15 év alatt megálmodtál, felépítettél, más országban ezt el tudtad volna érni?
Saját szájával mondta ki, hogy nem. Hát akkor miért kell nap mind nap azt mondani, hogy itt Erdélyben nem lehet eredményesen dolgozni meg nem is érdemes, mert úgyis minden hiába, meg stb., stb. 


Ha a gyerekeid nap mind nap csak azt hallják, hogy nehéz, hogy nem éri meg, akkor miért ne mennének el a mi \"rossz\" világunkból?? Barátom némán hallgatott, láttam, hogy érti azt, amiről beszélünk. 


Végül is ő űzte el, a problémák folyamatos felemlegetésével magától, szépen fejlődő vállalkozásától a gyermekét. Így igaz, de gond egy szál sincs – mondtam neki –, most te kell vissza is édesgessed a fiadat! Ha felhívod, ha írsz neki, mindig mondd el, hogy mennyi vendég volt, hogy ma hányan lovagoltak és hogy mennyi állatot tudtál értékesíteni a saját tehéncsordádból. 


Nem kell bölcselkedni, valótlan dolgokkal hencegni, csak az igazat mondd ki, de azt újból és újból örömmel mondd el, mert a te örömödnek, bizakodásodnak teremtő ereje van!! Használt a gyógymód, a fiatal ember, mint szakács, hazajött és vezeti apja konyháját.
Igen, folyamatos félrevert harangok mellett nem lehet családot
alapítani, munkát vállalni, gyereket szülni. Abba kellene hagyjuk az állandó pánikolást, nyafogást, siránkozást és merjük kimondani a gyerekeink, fiataljaink előtt, hogy ennyi cipőnk, ruhánk soha nem volt, és öseinknek sem volt az elmúlt ezer év alatt, és azt is mondjuk el, hogy ilyen mennyiségű élelmiszer, információ, luxuscikk soha nem volt a Kárpát-medencében.
Nehéz a magyar ember sorsa? Igen, vagy 10-20 kilóval átlagban valóban nehezebb a kelleténél, és ezért kell fogyókúrázzunk. Ennyi kövér ember, megműveletlen föld, leszüreteletlen almafa, megkapálatlan szőlőtőke soha nem
volt itt a Kárpát-medencében! Miért sírunk? Miért űzzük el gyermekeinket, fiataljainkat falvainkból, városainkból??

A félelem, a szorongás, ha csak irreális még akkor is mindenképp kifejti a maga pusztító hatását. 


Hogy mennyire így van, elmondok egy kísérletet:
A tudósok vettek száz egeret, ötvenet beraktak egy kísérleti terembe, a másik ötvenet egy ugyanolyan terembe zárták.  
Arra voltak kíváncsiak, hogy a félelem, a szorongás, a stressz mit fog eredményezni az egereknél? Éppen ezért az egyik megfigyelés alatt álló terembe beraktak egy ketrecbe zárt macskát. Így bezárva a macska nem bánthatta az egereket, de a szaga érződött, közben nyávogott, morgott félelmetesen és a kis parányi állatokra ez az irreális félelem is hatással volt.
Abban a teremben hol nem volt cica, az élet szépen ment a maga medrében, sok sok kis egérke született, a párok gondoskodtak a parányi utódokról, vígan fejlődött az egérpopuláció. A másik teremben, hol a cica a ketrecben biztosította a stresszt, a félelmet, hiába, hogy egyetlen egeret sem tudott bántani, az


egerek nem hoztak kellő mennyiségű utódot, sőt sokszor a megszületett utódokat is megették és azok a kis egerek amelyek életben maradtak, sokkal gyengébben fejlődtek, betegesebbek voltak, sőt mindenféle deviancia gyakrabban előfordult náluk. Igen, a félelem, a szorongás, még az irreális, alaptalan félelem is öl, pusztít, megfojtja az áldozatát!!
Ezt a gonosz lélek is jól tudja, ezért lengi be világunkat ez a hatalmas nyugtalanság, félelem!!
A Gonosz mindig, de mindig a Szentírásban pánikol, ócsárolja a jó Isten által szeretettel
teremtett világot. Jézus Krisztus mindig, de mindig vigasztal, biztat, bátorít! Azt kéri újból és újból, hogy ne féljünk, hanem bízzunk benne!!
Végezetül szeretnék elmondani egy jó hírt! Erdélyben, a tavaly télen, a hideg miatt egy héttel meghosszabbították a téli vakációt és mi szépen csendben pihentünk a nagy hó alatt. Érdekes a kollégáim családjaiban toronymagasan a szeptemberi hónapban született a legtöbb kisbaba. Igen, a
csend, a nyugalom, a béke meghozta a maga gyümölcsét. Szerintem ebben a mai gazdasági, társadalmi hullámverésben is, ha magunkban, környezetünkben békés nyugalmat tudnánk teremteni, akkor Isten áldása kiáradna ránk és
megmaradnánk. Ha hitetlenül a gonosz lélekre figyelünk, akkor a félelem, a szorongás, a legtöbbször felesleges pánik, alaptalan stressz összemorzsolja a szívünket is, de a népünket is...

Csaba testvér, Csíkszereda, 2012 október 16.

2012. október 23., kedd

FONTOS SEGÍTSÉGKÉRÉS!!!

Tejútrózsa kérése...


KEDVES FÉNYTESTVÉREIM, FÉNYMUNKÁSOK!!!

Nagyon kritikus és fontos sorsfordulóhoz érkeztünk egyéni és nemzeti szinten is. Ezért nagyon nem mindegy, hogy mikor mi történik körülöttünk, minek mi lesz a végkifejlete.

Elérkezett azaz idő, amikor minden magyar fényközpontnak szerte a világban szellemi szinten össze kell fonódnia, egymásra hangolódnia. Intenzíven növelni az agapét, sugározni a fényt, mert sajnos az apokaliptikusok teljesen öntudatlanul ezerrel nyomulnak előre, beindítva ezzel az önpusztító folyamatokat. Olyan emberek ezek, akik jóhiszeműek, jószándékúak, alapjaiban becsületes magyar emberek. Azonban nem látják a fától az erdőt. Nem látnak rá az egészre, nem látják a működés rendjét. Azt gondolják, ha kimennek Budapest utcáira tüntetni, azzal elkotródik a jelenlegi kormány. Nem így van. A dolgok ennél sokkal összetettebbek és bonyolultabbak. Ezek a jószándékú magyar emberek öntudatlanságból nagy terhet és nagyon nagy munkákat tettek a vállunkra megsokszorozva ezzel a mi munkánkat.

Fontos, hogy minden este 8 órakor egymásra hangolódva minden magyar fényközpont bárhol a világban összekapcsolódjon, és a vágyott békén dolgozzon sokkal nagyobb intenzitással, mint eddig bármikor!!! NEMCSAK ESTE 8-KOR, HANEM EGÉSZ NAP FOLYAMATOSAN, VAGYIS MINDENKOR MOSTANTÓL NOVEMBER VÉGÉIG!!! ESTE 8-KOR PEDIG MEGSOKSZOROZOTT ERŐVEL!!!
Éppen 56 évvel ezelőtt történt 1956 eseménye, amikor szintén lázongások, forrongások törtek ki Budapest utcáin. Rengeteg  magyar vér ömlött az utcákon eredménytelenül. Sokakban aktiválódott ennek az emléke pontosan ugyanebben az időszakban, 2012. október 23-ára készülődve.. Nem véletlenül pont most. Ha nem tudjuk megakadályozni a mostani utcai tömegmegmozdulásokat, nem sok jóra számíthatunk a későbbiekben. Fontos tudni, ami Magyarországon történik, az történik a világban is. Ha most Budapest utcáin tömegmegmozdulások, zavargások kezdődnek, az fog megnyilvánulni az egész Földbolygó területén is. Ez beláthatatlan és visszafordíthatatlan végveszélyt jelent nemcsak az utcára kivonulók számára, de mindannyiunk számára is.

Fontos tudni, hogy a Nap pont október 23-án lép be a Mérleg jeléből a Skorpió jelébe, a Mars és a Plútó uralma alá. Tehát ezen a napon nagy esély van rá, hogy tényleg megkezdődnek a radikális utcai forrongások, fegyveres megmozdulások, vérengzések. A Plútó tömeget és sokat is jelent, tehát sok embert, nagy tömegnek rengeteg vére folyhat Budapest utcáin.

Alacsony szinten működve a Plútó szélsőségességeket, vad ösztönöket, kegyetlenkedést, pusztítást, rombolást, katasztrófákat hoz Azonban éppen pont a Plútó az, ami elindítja azokat a cselekedeteket, amelyek a lényeges változásokat, áttöréseket eredményezik.

Magas szinten működtetve a szükséges változások végrehajtását, megújítást, felépítést, egységlátást, bátorságot hoz, és generációs feladatok felismerését is. 

Tehát magyarul ez azt jelenti, ha mindannyian képesek vagyunk magas szinten működni, vagyis egyre magasabb szinten sugározzuk kifelé a fényt, a szeretetet, egyre jobb és jobb kapcsolatot építünk ki egymással és Istennel, abban az esetben hónapokon belül be tud indulni a szakrális kormányzás. Ennek a megvalósulására is maximális lehetőséget nyújt a Plútó mostani helyzete, amennyiben jól tudjuk működtetni az energiáinkat, és a feltétel nélküli szeretet jegyében fogunk össze.

Amennyiben úgy fogunk össze, hogy takarodjon el a kormány, és ennek érdekében kivonulunk az utcára tömegmegmozdulásokat szervezve, abban az esetben nemcsak hogy konzerváljuk a jelenlegi állapotokat, hanem egyre jobban süllyedünk le a pokol fenekére.

Megdöbbenésemre egyik Metafizikai Akadémián végzett társunk is becsatlakozott az apokaliptikusokat segítve. Sajnos ő sem látta át, micsoda végveszélybe sodorhatja ezzel a tettével a magyar népet és a bolygót. Mit csodálkozzak akkor azon, ha másoktól is rendületlenül kaptam ezeket az invitálásokat, ha még maga a fénymunkás sem tudott átlátni a káoszon.

Október 23-tól november közepéig nagyon kemény időszak vár ránk. Ez az időszak határozza meg végérvényesen, hogyan folyatódik a jövőnk. Nagyon nagyon fontos, elengedhetetlenül fontos a Plútó által nyújtott lehetőségeket magas szinten működtetnünk. Ezért elkerülhetetlenül fontos, hogy minden fényközpont szellemi szinten összefogjon és aktivizálódjon és további fényközpontok alakuljanak, mert nagyon nem mindegy, hogy a tudatlan emberek hova vezetik a történéseket. Ha jól csináljuk a munkánkat, jutalmul tényleg megkapjuk Istentől a vágyott szakrális vezetést.

Íme, bizonyítékul küldöm a pusztulásba, végveszélybe hívó kezdeményezésről szóló egyik írást is. Nemcsak ez van, hanem sok ehhez hasonló. Tehát tényleg különösen fontossá vált a fénymunkások közös szellemi szintű összefogása, egységesítése.

ISTENI ÁLDÁS ÁRADJON MAGYARORSZÁGRA ÉS NÉPÉRE!!!

2012. október 20., szombat

Őszi torokszirup

Őszi torokszirup

Megfázásra és őszi hangulatjavítónak is tökéletes, percek alatt megvan, és csak két hozzávaló kell hozzá: méz és citrom.
Ahogy hűl az idő, egyre szürkébbek a napok és egyre többen krákognak körülöttünk, ezért ilyenkor nagy szolgálatot tehet egy csésze forró, finom tea. Most egy olyan italt ajánlunk, amit még a teánál is egyszerűbb összedobni, egy házilag elkészíthető szirupot, amihez mindössze két hozzávaló szükséges: méz és citrom.
Elkészítés:
A teendőnk c

sak annyi, hogy egy befőttesüvegbe citromot karikázunk, majd ráöntjük a mézet, betesszük a hűtőbe, és várunk három napot. Esetleg néhány szelet gyömbérrel is feldobhatjuk.
Pár nap után a citrom kezd feloldódni a mézben, és az egész kicsit lekvárszerűvé válik.
Ha egy forró italra vágyunk, akkor innentől elég egy jó nagy teáskanálnyi szirupot forró vízzel leönteni, és máris kész a teánk.
Mindenkinek jó teázást, és betegségtől mentes napokat kívánok!


Rezgésetek emelésével gyógyítjátok a Földet
Írta: TIZENKETTEK TANÁCSA /SELACIA 
2012. október 19. péntek, 13:59

REZGÉSETEK EMELÉSÉVEL GYÓGYÍTJÁTOK A FÖLDET

A TIZENKETTEK TANÁCSA ÜZENETE SELACIÁN KERESZTÜL

,,...az emberiség, szervesen össze van kapcsolódva a bolygóval, és ahogy az energiáitok szintje is emelkedik, azzal emelitek az egész bolygót is."

,,Minden olyan alkalommal, amikor nem a haragosok és dühösök útját választjátok, inkább feldolgozzátok mindezeket, akkor még több fényt teremtetek a bolygón."


Meglehet, hogy úgy érzitek most, hogy már elég ideje, oly sokat vártatok egy a szereteten alapuló Új Földre. A valóságban azonban szó sincs arról, hogy várakozni kell valamire is, amióta tettre készen a felemelkedés útjára léptetek. Ez azt jelenti, hogy mindez azon alapszik, hogy a tudatotokkal tudatosan legyetek a jelenben és tegyetek meg lépéseket ezért.
Valójában a tudatosságotokat kellene alkalmazni a választásaitokba, és vannak erre már eszközeitek, hogy e célból megemeljétek a rezgéseiteket, és ha ezt teszitek, ugyanakkor a Föld segítségére is vagytok. Ez azért van így, mert az emberiség, szervesen össze van kapcsolódva a bolygóval, és ahogy az energiáitok szintje is emelkedik, azzal emelitek az egész bolygót is.
Ami történik most az az, amin hozzátok hasonlóan más emberek is keresztülmennek a világon, hogy egyre inkább felébredtek arra, hogy mennyire tudatosan lehet dolgozni az energiákkal. Folyamatosan tanultatok arról, hogy hogyan illeszkedjenek a gondolataitok azzal, amit meg kívántok nyilvánítani.

Emeljétek meg a rezgéseteket még magasabbra!
Minden alkalomkor, amikor azt választjátok, hogy a szellem egy magasabb rezgésű útjára léptek és elutasítjátok, azt hogy résztvevői legyetek a tudatlanságnak, akkor a rezgésetek magasabbra emelkedhet. Minden olyan alkalommal, amikor nem a haragosok és dühösök útját választjátok, inkább feldolgozzátok mindezeket, akkor még több fényt teremtetek a bolygón. Ezek a dolgok egyszerűnek tűnhetnek, vagy apróságnak, de hihetetlen erővel bírnak mindezek, mintha azon tépelődnétek, hogy ez a világ egy szörnyű állapotba került.

Mivel ezek az idők nem akármilyen kihívásokkal járnak, néha úgy érzitek, tehetetlenek vagytok és a legtöbbször ingerült állapotba kerülhettek ezért, vagy csalódottnak veszitek magatokat, abban hogy nem vagytok képesek betartani azokat az ígéreteiteket, melyeket egykor megfogadtátok magatoknak, hogy kedvesek és szeretetreméltóak lesztek, és nem számít semmi, de semmi más. Igen ez nehéz lehet, hiszen folyamatosan teszitek a munkátokat, és sokszor a legjobb szándékotok ellenére is elmaradnak a várt eredmények. Néha szinte már úgy érzitek magatokat, mint akinek elfogyott minden választási lehetősége, vagy már nincs ereje, hangja megszólalni semmihez se, hogy mi is történjen ezután.


A Választásotokban rejlő erő


Amikor úgy érzitek azt, hogy nem tudtok valamiért választani, emlékezzetek az Isteni VáltozástTevő szerepetekre, arra a szerepetekre, melynek elsajátítására a születésetek előtt oly sok idővel lettetek kijelölve. Ezekhez a szerepekhez a tudatos választási erőtökkel lettetek összekapcsolva, egy aktív döntéshozatallal, hogy hogyan is válasszatok az életetek minden napjában, minden percében. Ti mindezt egy olyan folyamaton keresztül végzitek, amely nem rendelkezik sem kezdettel, sem befejezéssel.
Ösztönösen tudjátok azt, hogy annak ellenére, hogy a kihívások folyamatosan érkeznek felétek, és egyre több kérdésetek hever megválaszolatlanul, attól még nem veszíthetitek el az erőtöket.
Most emlékezzetek a valódi önfelhatalmazásotokra. Ahogy összehangolódtok önfelhatalmasodott Isteni VáltozástTevő valótokkal, akkor úgy a kihívásotok egyenként fognak megjelenni.

Legyetek kedvesek magatokhoz, amikor a kivezető utat keresitek a jelenlegi káoszból. Hagyjatok fel az önkritikával, a magatok hibáztatásával és engedjétek el az aggodalmaitokat, hogy mi is jöhet még ezután.
Az utatok most az egyik lépésről a másikra folytatódik, így tegyetek meg minden, ami a legjobban telik tőletek és tartsátok a pozitív szemléleteteket.


Ami lejjebb viszi a rezgést


A hibáztatást és panaszkodás nagyon gyorsan lecsökkentheti a rezgéseteket, és torzképet hoz létre a helyzetetekről. Amikor elveszettnek hiszitek magatokat, akár mint most, akkor emlékezzetek arra, hogy a gondolataitok útján, a saját fejeteken belül, változások lehetőségét hozó erővel rendelkeztek.
Olyan változó világban éltek, amelyben ti hozzátok meg a változásokat a fókuszotokon keresztül. Ez történik meg most minden emberrel. Amikor emlékeztek arra, hogy egyenként olyan személyek vagytok a jelen idő pillanatában, akik képesek változást hozni másokban, nőkben, férfiakban, mint egy még több szeretettel teli világ szereplői úgy, hogy negativitástól mentesen, fénnyel teljes képet sugároztok ki magatokból.

Forrás:

Raising Your Frequency, Healing the Earth a message from Selacia

Copyright 2012 by Selacia, Channel for The Council of 12 * All Rights Reserved * www.Selacia.com

Megjegyzés: Ha többet szeretnétek tudni az Isteni VáltozástTevő szerepetekről, akkor kérünk bennetek, látogassatok el a http//selcia.com/divine-changemakers.php oldalra. Köszönjük azt, hogy megosztjátok egymással ezt az írást és a sok éve tartó visszajelzéseket és kapcsolatfelvételt velünk. Ragyogjon át a fény rajtatok és utatokon!)

http://spiritlibrary.com/selacia/raising-your-frequency-healing-the-earth

Földicsillagok:Link