2014. augusztus 4., hétfő

Elkészült a FELTÁMADÁS selyemképem

Kedves Olvasóim, kedves Ismerőseim!
Tegnap készült el a FELTÁMADÁS című selyemképem (90x90cm) melyet Égi Édesanyánk és a TI kérésetekre festettem meg. Mivel az első képem a BOLDOGASSZONY selyemképem szállítása nehézségekbe ütközött a keret nagysága végett, így kértétek, hogy könnyen szállítható változatban készítsem el.
A selyemkép témáját Boldogasszonyunktól kaptam,- kérésére festettem meg így a képét, hogy minden magyar lélek tudatába rögzüljön már, hogy Égi Édesanyánk soha nem hagyott el minket, sőt óvó, védelmező palástjával betakar minket!
A kép címéből sejthető, hogy mi a következő lépcsőfok a magyarság életében. Persze addig még nagyon sok mindent kell megtennünk, főleg magunkon dolgozni, társainknak segítő kezet nyújtani, és nem utolsó sorban EGYSÉGET alkotni.
Igen nehéz szavakba foglalni és leírni azt a folyamatot, melyen a kép rajzolása és festése közben végigmentem, így ezt nem is akarom bővebben részletezni.
Egy biztos, nagyon sok tisztítást elvégeztem, nagyon sok ima hagyta el a számat ebben a pár napban míg készítettem a selymet.
Sok könnycseppem és verítékem hullott a selyemképre mire elkészült. A legjobb tudásom szerint mindent beletettem, szívemet, lelkemet belefestettem.
Ma fogjuk a férjemmel kigőzölni, holnap viszem a varrónőhöz, hogy egy olyan szegélyt készítsen rá, amelyre felakaszthatjátok.
Innentől fogva a TI feladatok, hogy a Kárpát- Hazát bejárja ez a kép, és szintén mint a másik kép,- Áldást hozzon és kaput nyisson minden magyar ember szívében emlékeztetve rá, hogy BOLDOGASSZONY ORSZÁGA vagyunk!
Ha végzett a varrónő újra lefényképezem, mert ez nem a legjobb kép.
Az FELTÁMADÁS selyemkép első állomása a Balatongyöröki Nemzeti Hét lesz, a másik képem, az ÚJJÁSZÜLETETT is szintén itt lesz kiállítva.
http://www.balatongyorok.hu/rendezvenyek/?rendezvenynaptar%5Brendezvenynaptar%5D%5Brendezveny_id%5D=209
További áldott, Fénnyel teli napot kívánok Mindenkinek!
Áldás! Áldás! Áldás!
Feketéné Lendvai Katalin

Papp-Váry Elemérné
(Sziklay Szeréna)

HITVALLÁS

Hiszek egy Istenben, hiszek egy hazában,
Hiszek egy isteni örök igazságban,
Hiszek Magyarország feltámadásában.

Ez az én vallásom, ez az én életem,
Ezért a keresztet vállaimra veszem,
Ezért magamat is reá feszíttetem.

Szeretném harsogni kétkedők fülébe,
Szeretném égetni reszketők lelkébe,
Lángbetűkkel írni véres magyar égre:

Ez a hit a fegyver, hatalom és élet,
Ezzel porba zúzod minden ellenséged,
Ezzel megválthatod minden szenvedésed.

E jelszót, ha írod lobogód selymére,
Ezt, ha belevésed kardod pengéjébe,
Halottak országát feltámasztod véle.

Harcos, ki ezt hiszed, csatádat megnyerted,
Munkás, ki ennek élsz, boldog jövőd veted,
Asszony, ki tanítod, áldott lesz a neved.

Férfi, ki ennek élsz, dicsőséget vettél,
Polgár, ki ezzel kélsz, új hazát szereztél,
Magyar, e szent hittel mindent visszanyertél.

Mert a hit az erő, mert aki hisz, győzött,
Mert az minden halál és kárhozat fölött
Az élet Urával szövetséget kötött.

Annak nincs többé rém, mitől megijedjen,
Annak vas a szíve minden vésszel szemben,
Minden pokol ellen, mert véle az Isten!

Annak lába nyomán zöldül a temető,
Virágdíszbe borul az eltiport mező,
Édes madárdaltól hangos lesz az erdő.

Napsugártól fényes lesz a házatája,
Mézes a kenyere, boldogság tanyája,
Minden nemzetségén az Isten áldása.

Magyar! te most árva, elhagyott, veszendő,
Minden nemzetek közt lenn a földön fekvő,
Magyar legyen hited s tied a jövendő.

Magyar, legyen hited és lészen országod,
Minden nemzetek közt az első, az áldott,
Isten amit néked címeredbe vágott.

Szíved is dobogja, szavad is hirdesse,
Ajkad ezt rebegje, reggel, délben, este,
Véreddé hogy váljon az ige, az eszme:

Hiszek egy Istenben, hiszek egy hazában,
Hiszek egy isteni örök igazságban,
Hiszek Magyarország feltámadásában!


Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése