2013. november 23., szombat

Feltárul a Napkapu

Az emberiség történetének legfontosabb napjait éljük, mely egyben vízválasztó is: azok a milliók, akik spirituálisan megértek a felemelkedésre, most el fogják hagyni a 3D-s Föld bolygót.
Épp úgy e cikk olvasása is vízválasztó: aki eddig értelmetlennek vélte a felemelkedés eszméjét, az ezután is el fogja utasítani azt.
Ezért most csak azokhoz szólunk, akik valóban pokolként élik meg a mindennapi életüket, mégis belülről kimondhatatlanul vágyakoznak egy jobb világ után - mert csak ez az egyetlen lelki alap arra, hogy most már végre a megértésnek egy olyan szintjére jussunk, azaz egy olyan kozmológiai képpel szembesítsük a felemelkedes előtt álló milliókat, ami számukra hamarosan a mindennapi tapasztalatuk lesz.
Az alábbi rajzon egy olyan esemény látható, melyről eddig az emberiség történetének utóbbi 13.000 éve alatt részletesen nem lehetett írni. Most viszont a Galaktikus Fényszövetségtől megkaptuk az engedélyt, hogy egy színesceruza-rajz segítségével, mintegy vázlatszerűen bepillantást nyerjünk az elmúlt évek Nap-akivitásának tényleges okaiba:


Feltárul a Napkapu
A rajz elsősorban azt az eseményt mutatja be spirituális szemszögből, mikor 2012 második felében a Nibiru átment a Napkapun és tizenharmadikként, mint új bolygó, elfoglalta helyét a Nap koronalégköre mögötti belsőNaprendszerünkben.
Ez azonban nem volt olyan egyszerűen kivitelezhető dolog még a Galaktikus Fényszövetség számára sem, mivel nekik kellett lehetővé tenni ezt az eseményt, azaz az eddig külső Naprendszerünk 12. bolygójaként számon tartott Nibiru áthaladását a Napkapun/csillagkapun.
A belső Naprendszerünk ugyanis már a mi paralel, vagyis az antiuniverzumunkhoz tartozik, melynek ellentétes a töltése a mi külső Naprendszerünkkel és univerzumunkkal, éppen ezért a Nibirunak, mikor áthaladt a Napkapun, nem csak dimenziót, de töltést is kellett váltania!
Azonban vegyük észre: a rajz nem csak a Nibiru példátlan átváltozásának, azaz felemelkedésének az eseményéről szól ( a Nibirut azért kellett letéríteni a pályájáról és az antinaprendszerbe emelni, mert ha megszokott útvonalán közelített volna a Naphoz, akkor az erős gravitációs hatása miatt a 3D-s Földfelszínt elpusztította volna ) hanem ennek példáján bepillantást nyerhetünk a Nap működésének tényleges okaiba is, a Fény keletkezésének misztériumába!
A Fény ugyanis a Napnál meg minden csillagnál is az ellentétes töltésű részecskék találkozásakor keletkezik, tehát szó sincs valamilyen termonukleáris reakcióról, hanem csupán egy olyan természetes folyamatról, mely az egész Multiverzumban harmonikusan és szabályozottan működik. Ekkor a belső antiuniverzum antirészecskéi egy bizonyos határfelületen találkoznak az ellentétes töltésű párjaikkal, ezért valójában nemhogy csillagok nem léteznek a hagyományos modell szerint elképzelve, mint valami izzó gázgömbök, hanem maga a hő- és fényjelenség is, mint a csillagok legjellegzetesebb tulajdonsága, csak a vékony koronalégkörre korlátozódik, mivel közvetlenül a korona alatt már egy hideg réteg van ( a rajzon lila színnel jelölve ), amely egyfajta puffer- vagy védőrétegként különíti el egymástól az ellentétes töltéssel rendelkező univerzumokat.
A csillagokat tehát egy olyan felfújt léggömbhöz lehetne hasonlítani, melynek igen vékony, hideg héja felett mégis lángol a kozmikus éter, mivel csak itt találkozhatnak egymással szabályozott módon az antianyagi és anyagi részecskék.
Ugyanakkor meg kell még említeni, hogy van egy olyan formája is az antianyagi és anyagi részecskék találkozásának a mi természetünkben, ami szabályozatlan: a gömbvillám!
A gömbvillám ezért valójában nem más, mint egy kicsiny csillag!
A rajz pedig éppen ezt a kozmikus titkot, a napenergia születését ábrázolja, ahogy ez makroszkopikus szinten végbemegy, ráadásul az aktuális helyzetnek megfelelően, mert az utóbbi néhány évben abnormálisan nagy számban és méretben nyíltak meg a csillagkapuk a Nap határfelületén, ami a külső Naprendszer alapvető átalakulásával van összefüggésben.
Egy hatalmas csillagkapun ment át a Nibiru is (a rajz nagyobb vöröses gömbként ábrázolja a Nibirut mellette lévő kisebb belső naprendszerbeli bolygók társaságában), mely átlépésnek energetikailag érzékeny folyamatát mai napig a Fényszövetség anyahajói segítik és ellenőrzik.
A rajz középvonalánál éppen egy ilyen óriási stabilizáló-anyahajó látható, mely folyamatosan egyensúlyozza ki a mi Naprendszerünk szélén a Nibiru helyzetét a túlsó oldalon, mely frissen átkerült bolygóval ez az anyahajó energetikailag össze van kötve még jelen pillanatban is.
Emellett a koronakilökődéseknek is, mint egy értünk kinyújtott segítő kéznek, kulcsszerepük van abban, hogy a Földünket most már egy teljesen új aura veszi körül, melynek elsődlegesen az emberiség érett részének a jelenlegi felemelkedéséhez van köze, másrészt viszont az itt maradó emberiség ezen felemelkedés miatt végre be tud lépni az általa oly' régóta vágyott földi boldogság korszakába, melynek eljövetelét elősegíti még a koronakilökődésekkel együtt járó új tudati energiahullámok beáramlása is ( ez a rajz jobb alsó szélén látható ).
Végül arra szeretnénk még egyszer felhívni a figyelmet, hogy ezt a kozmikus képet, melyet bemutattunk, csak az igazság után őszintén szomjazó ember tudja valóban realitásként elfogadni - azok tehát, akik a hagyományos természettudományos világkép utolsó rögeszme-töredékével is volt bátorságuk leszámolni, ezért poharuk végre teljesen kiürült, ami miatt nem is lehet más valóságalternatíva számukra, mint a Felemelkedés.
Úgy legyen!

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése