2012. július 22., vasárnap

Hamis és IGAZ Próféta?Kedves Olvasók!

Szíves figyelmükbe ajánlom Zsiann oldaláról, a Beszélgetések rovatból Ákos gondolatait, amin szerintem Mindenkinek érdemes elgondolkodni. 
Az alábbi mondatok Ákostól pedig hitem szerint már régi bölcsességek
".Krisztus mindenkihez egyenként szól, a szívén és lelkén keresztül. 
Beavatás a nagy titkokba a hétköznapokban történik, a történések és cselekedetek, megélések által, mindenkinek egyénileg."

Én személy szerint újra és újra azt tudom tanácsolni, hogy ne hagyjuk magunkat félrevezetni, eltéríteni a belső útról és megélésekről, mert a külső utak nem vezetnek sehová, csak egyre inkább ÖnMAGunktól távolítanak el.
 Mindig az a legjobb, ha saját magunkon keresztül hiszünk és nem pedig másokon keresztül éljük meg hitünket!
Adjon az Isten egy szebb jövőt! Áldás!
Feketéné Lendvai Katalin

 

„Félrevezetés történik

(Ákos, 2012.07.12 14:08)
A Felemelkedés nem kétséges. A Galaktikus Alliance léte sem. A Föld védelme sem kétséges.
 -- A nagy félrevezetés viszont még előttünk áll. Taktikája a következő: megadjuk nekik, amit várnak, olyan formán, ahogy várjákkicsit előbb, mint esedékes és mi tartjuk kezünkben az események folyását.
 -- Konkrétan arra készülnek, hogy ufóérkezéseket, kereszteket, Mária és Krisztus jeleket vetítsenek az égre. Ennek vetítővászna egy aluminium-kolloid réteg, amit repülőgépek oszlatnak szét a légkörben, erre vetítenek háromdimenziós jelenéseket. Közben pedig készítik fel azokat az embereket, akik Krisztus és földönkívüli vezetők üzeneteit nagy tömegek előtt átadják
Még olyanok is ki fognak állni, akik úgymond csodákat visznek végbe. Milliók borulnak le előttük könnyezve és örülnek a felszabadításnak, megváltásnak. 
Utána jön a chip beültetése, a világbékére való hivatkozással. 
A félrevezetett úgynevezett hívők üldözni fogják azokat, akik nem hajlandók megjelenni a chip behelyezésére. Ez a terv. -- Még az armageddont is eljátszák, ha esetleg kimaradna: Japán földrengés és szökőár, de évekkel előtte a másik szökőár is ilyen volt. 
-- Kicsiben ez így működik nálunk Magyarországon is: 20 éve a megrendezett felszabadítás és rendszerváltás; a Történeti Alkotmány helyett új alkotmány írása - táblagépen! - ez az igazi pofátlanság, mert annak még billentyűzete sincs, meg ugye egy-két ember írta; és most tervezik a Királyság megalakítását is, a szépköpenyes mindenféle lovag meg 1865. után nemesi címet vásárolt, kártyán szerzett, stb. jelenlétével.
 -- A séma egyszerű: rendszerváltást akartok, megadjuk nektek mi; Alkotmányt akartok, megadjuk nektek mi; Királyt akartok, megadjuk nektek mi; Üzeneteket akartok, megadjuk nektek mi; Bankokat akartok buktatni, megszervezzük nektek a nagy demonstrációt mi; Megváltót akartok, megadjuk nektek mi.
Krisztus mindenkihez egyenként szól, a szívén és lelkén keresztül.
Beavatás a nagy titkokba a hétköznapokban történik, a történések és cselekedetek, megélések által, mindenkinek egyénileg. Nincs beavatás háromezerért.
Nincs paktum a jelenlegi hatalommal. Nincs üzengetés az interneten keresztül.
Ez a legnagyobb félrevezetés megindításának kezdete. Ne dőljünk be nekik.”
Alábbiakban régebbi Jézusi üzenetemből elevenítek fel újra.


ÉN JÉZUS szólok hozzád, AKI a szívedben lakom.
Gyermekeim, egy üzenettel járulok elétek. Kérlek benneteket, szívleljétek meg jól a most elhangzottakat.
A világban történő változások minden egyes embert érintenek. Ki többé, ki kevésbé vesz részt a változásban, az átalakulásban.
Életetekben elérkeztetek egy olyan ponthoz, amikor minden egyes cselekedetet, mozzanatot illik felülbírálni.
Alaposan meg kell gondolnotok milyen cselekedetben kívántok részt venni, milyen cselekedettel kívánjátok támogatni ISTENI TERVEM megvalósulását.
A látszat mögött meghúzódó részletekre külön figyelmet szenteljetek.
Az utolsó idők próféciáit éljük, de nem lehet figyelmen kívül hagyni azt a sok értelmetlen és hamis közlést és jóslatot, ami látszólag jószándékba burkolva hívja fel a figyelmet arra, hogy mit és hogyan csináljatok.

Krisztusi Szívemmel minden ember szívéhez kapcsolódok. De sokan vannak és sajnos egyre többen lesznek, akik egy látszatvilágban élő jézust követnek, szeretnek és tisztelnek.
Egyre kevesebben maradnak azok, akik megértik, hogy minden látszaton túlmutat az ÉN SZERETETEM. Ők azok, akik élik az ÉN tanításaim, megcselekszik szavaim.

Hamis és IGAZ próféta?

Erről a témáról már többször beszéltünk, és ti ennek ellenére mégis csapdájába estek ellenfelem működésének.
Nem veszítek észre mindazt a szándékot amellyel megközelít bennetek.
Nem veszítek észre, hogy felvette képmásom, és a nyájasság köntösébe bújva téveszt meg bennetek.
„Mindezt a legjobb szándékkal teszi”,- a cél, hogy minél több lelket nyerjen meg magának, fordítson el a Fény útjáról, KRISZTUS útjáról és magáénak tudja.

Akinek nincs mélységes élő kapcsolata VELEM, könnyen csapdájába esik a befolyásoló erőnek.
Jézust hívjátok, és Jézus képében jelenik meg.
Egy ami ismérve a dolognak,- ő nem kapcsolódik szívetekhez Szeretetszálaimmal.
Így ha odafigyeltek, ha óvatosak vagytok, könnyen felismerhetitek a csalárdságot.
Okos dolgokkal és hangzatos szavakkal, ígéretekkel lát el bennetek,- az érzés nem kellemetlen, csak éppenséggel nincs benne az ÉN SZERETETREZGÉSEM.
Minden módját megtalálja annak, hogy élő kapcsolatot alakítson ki veled és mindezt működőképessé tegye.

Felhívom a figyelmet arra, hogy mit ne tegyetek.

Isteni irányítás és védelem nélkül ne nyissátok meg szívetek, lelkiségetek!
Ne tárjátok fel és ne adjátok ki önmagatok lényét.
Óvatosak legyetek és figyeljetek!
Szeretetszálaimat tegyétek működővé és akkor nem tévedtek el a sötétség befolyásoltságában.

Szívem fáj ahogy reátok nézek.
Egyre több lélek távolodik el a Fény útjáról, Krisztus útjáról és esik csapdába a sötétség börtönébe.
Megfontolt, alaposan átgondolt cselekedetek már nem fontosak számotokra.
Hirtelen és meggondolatlanul döntetek, és ez a döntés egész életetekre rányomja a bélyeget.
Figyelnetek jobban kellene,- a szóra, az érzésre, amellyel az ember és az embert működtető erő megközelít bennetek. De ti többnyire elvesztek a saját homályotokban és korlátozottságaitokban.
Nem nyissátok ki a szemetek az IGAZRA, a JÓRA, a SZÉPRE,- és így többnyire elvesztek a részletekben.

ATYÁTOK különös gonddal ügyel rátok, de mindezt nem teheti meg helytettek.

Nektek kell éreznetek a szívetek legmélyén, hogy mit jelent a KRISZTUSI SZERETET.
Tudtok-e nélküle élni, tudtok-e nélküle továbblépni utatokon.
Minden egyes lélek elvesztésével óriási fájdalom járja át Szívemet.
Tőrként szúrt sebként járja át az érzés LÉNYEMET.
Gyermekeim, vannak köztetek olyanok, akik ÁLTALAM megérzik ezt a fájdalmat,- mert Szeretetszálaimon keresztül feltárom LÉNYEMET előttük, és segítséget kérek tőlük,- hogy felhívják a figyelmet a JÓ SZÓRA, az EMBERI LÉLEK REJTELMEIRE, és tudatosítsák az emberekben, hogy ne csak a látszat után ítéljenek.
Ne csak a látszat, a külsőségek határozzák meg és váljanak fontossá az emberek életében, hanem merüljenek alá az ISTENI MAGban, és azon keresztül találjanak meg ENGEM. És akkor rájönnek majd, hogy mi a különbség az IGAZI JÉZUS és a látszat jézus között,- mi a különbség az IGAZ és a hamis tanítások között.
Gyermekeim, Isteni Fényemet reátok bocsátom,- tisztuljatok meg.
Ne engedjetek a kísértésnek, a csábításnak, az álságnak,- figyelmesek legyetek!
Mindennap kérjétek, hogy Szeretetszálaimmal erősítsem meg a kapcsolatot veletek, tegyem élővé, - és az már csak rajtatok múlik, hogy mindez mennyire válik működővé.
Ne felejtsétek el kinyilatkoztatásom,- Két rend áll egymással szemben, mindkettő hirdeti az igazát,- az Én igazságom.


Mit tehetsz ilyenkor, hogy felfedd melyik az IGAZ és melyik a hamis?

A szívedre hallgatsz Gyermekem.
A szívedben megbúvó Istenire hallgatsz, amely megsúgja néked,- mi IGAZ és mi a hamis életedben. De, hogy mindezt meg tudd tenni, mélyen MAGadba kell fordulnod, meg kell találnod a szíved közepén megbúvó ISTENI MAGOT,- fel kell tárnod mélységeit, felszínre kell hoznod magadból és működőképessé kell tenned.
Így már nem tévedsz el az ÉLET sűrűjében, útvesztőiben.
Tisztán látsz és tisztán érzékeled a dolgokat.
Nem kell másra figyelned (kifelé), csak oda belülre az Istenire kell figyelned.
Ha ezt megteszed, könnyebbé válik az életed.
Ha ezt megteszed, akkor a szívedben lévő Szeretetszálaimat befűzted, megerősítetted, élővé és működővé tetted.
Ennél nagyobb boldogságot nem is szerezhetnél számomra, mert így folyamatos és élő a kapcsolatom veled.
Ebben az állapotban már el tudod dönteni, hogy teret engedsz-e a kísértésnek, a csábításnak,- vagy örökké kizárod azt életedből.

Krisztusi Fényemmel átjárom szívedet.
Krisztusi Fényemmel átjárom lelkedet.
Krisztusi Fényemmel lelkedet szívedbe helyezem.
Szeretetszálaimmal megerősítem szíved-lelked kapcsolatát,- Isteni Minőségem kiteljesítem benned.


Áldottak legyetek Ti, akik eszerint cselekedtek.
Áldottak legyetek Ti, akik tovább adjátok e tanítást.
Áldottak legyetek Ti, kik KRISZTUSBAN éltek és élitek mindennapjaitokat.
Krisztusi Fényemmel betakarlak bennetek, óva és féltőn vigyázok rátok, - kössétek csak össze szívetek SZÍVEMMEL,- higgyetek, bántódásotok nem eshet.
Aki ENGEM felvállal, Én is felvállalom őt, ATYÁMHOZ vezetem.

Ámen.


ATYÁM nyisd reám FÉNYFORRÁSODAT.
Nyisd meg bennem lévő FÉNYKAPUIDAT.
Őrizz és vigyázz reám, hogy ellenálljak a kísértőnek, a szándéknak és az akaratnak amellyel megközelít engem.
ATYÁM, Krisztusi Fényeddel védelmez engem.
Erősíts meg hitemben, adj kellő bizodalmat BENNED.
Készen állok, hogy a FÉNY ÚTJÁT járjam.
Fogd a kezem és kérlek ne engedd el, ne engedd, hogy elveszejtsenek.
Áldott vagy KRISZTUS, hisz TE VAGY az ÉLET, TE VAGY a MINDENSÉG FORRÁSA.
Áldásodat terjeszd ki minden létezőre, és teljesítsd AKARATOD benne.
Ámen. 
2010. február 17. 
Belső HANG után lejegyezte: ÁhimRé
Feketéné Lendvai Katalin

Hallgass a SZÍV szavára, a SZELLEM ÜZENETÉRE.


2009. október 12.

Gyermekeim, ATYÁTOK szól hozzátok. 
Krisztusi Fényemmel átölellek benneteket, minden támogatást megadok, hogy szíveteket, lelketeket HOZZÁM emeljétek.
ATYAI SZERETETEM végtelen irányotokban, éppen ezért kérlek bennetek, hogy tekinteteket a FÉNY felé fordítsátok.
Az ÉN SZERETETEM adjon erőt mindennapjaitokban. 
A BENNEM való bizalom emeljen át az akadályokon, hogy aztán megújult erővel haladhassatok előre.
Az a világ amelyben most éltek, számos próbát állít elétek.
Többek közt a kiállás, és a megbízhatóság próbáját.
Ebben az időben amelyben éltek, különböző megnyilvánulási formák mindent elkövetnek annak érdekében, hogy a helyes útról eltérítsenek, és egy olyan útra tereljenek, amelyen magad sem látod tisztán a FÉNYT, magad sem érted tisztán a FÉNY ÜZENETÉT.
A mai zűrzavaros világban egyre több erő lép fel, különböző megnyilvánulási formákkal és kódokkal, ez által különböző kapukat és csatornákat nyit meg,- és fennen hirdeti Krisztusi szeretetét.
Gyermekeim, Szívem kedvesei,- óvatosak legyetek!
Mindig, minden esetben győződjetek meg a „forrás” tisztaságáról.
Arról, hogy mi az, amit közvetít feléd, és a mondandóját hogy tudod életedbe behelyezni és megvalósítani.
Nyújt-e segítséget mindennapjaidban?
Merítesz-e erőt belőle nehéz pillanataidban?
Figyelmesek legyetek, pontosan értelmezzétek a szavakat, a mondatokat, nehogy tévútra vigyenek.
A mostani időben legjobb ha a belső énedre hallgatsz, a szív szavára, a SZELLEM ÜZENETÉRE.
Magadat fejleszted egy olyan szintre, amelyben önmagad tanítója légy.
Az Égi Mesterek melletted állnak, várnak rá, hogy kérd a segítségüket. 
Ők azok, akik megnyitják a szíveket, utat mutatnak, a bizonytalanságban biztos támaszt nyújtanak.

Önállóságra akarlak benneteket tanítani, arra, hogy a legcsekélyebb mértékig se szoruljatok rá a másoktól jövő szellemi segítségre.
Szellemi javakban bővelkedj, azonosulj a Szellemeddel, és Ő irányítsa életed. Ő mutasson irányt életed nehéz pillanataiban, az Ő hangjára figyelj. Így biztos, hogy nem térsz, nem téríthetnek tévútra. 
Tudom, hogy mindehhez sok gyakorlat, kitartó munka szükséges, főleg egy olyan elkötelezettség, ami mindenek felett áll.
De ha a FÉNY útját akarod járni, akkor minden tőled telhetőt meg kell tenned annak érdekében, hogy tisztán halld a SZELLEM ÜZENETÉT.
Ő az aki megmondja neked, mit tegyél és azt hogyan tegyed.
Mi által juthatsz előbbre, mi által teremthetsz meg magadnak olyan jövőt, amelyben magad is a FÉNY útját járva válthatsz meg emberi sorsokat, életeket. Magad is képes leszel, hited és bizonyságod által Csodákat tenni az emberek életében. KRISZTUSI Fényemet szétárasztod a világban, és minden egyes lépéseddel a SZERETETET teremted.
ATYAI Szívemmel szeretőn ölellek át bennetek, és kérlek, minél többen erősödjetek meg SZELLEMEM ÜZENETÉBEN, minél jobban töltekezzetek fel vele, hogy magatok is Krisztusi Fénycsatornákká váljatok,- akik önmaguk fénye és tudatossága által megválthatják a világot, - és létrehozhatnak egy szebb, egy boldogabb életet, - amelyben minden ember egyenlő esélyeket kaphat, mert közös lesz a cél, közös lesz az akarat, amellyel az ÚJ VILÁG teremtőjévé válhat.
ATYAI Szeretetemmel megáldalak benneteket, és kérlek,- adjatok segítséget bajba jutott társaitoknak, de a fejlődés és a tapasztalás lehetőségét ne vegyétek el tőlük.
Szeretettel támogassátok őket útjukon ha elbotlanak, ha gyengül az akaratuk. De mindig szabadakaratuk által haladhassanak előre, ti csak az irányt mutassátok. 
Így fejlődik ki bennük is a SZELLEM ÜZENETE, így érnek előbb-utóbb célba,- és e példa által mutatnak majdan ők is utat, az őket követőknek.
Ámen.
Belső HANG által lejegyezte: ÁhimRé
Feketéné Lendvai Katalin


Jézus: Merüljetek el az ÉN Szeretetemben.


2009. október 14.

Szellememben legfőképp úgy tudsz elmerülni, ha félreteszed ügyes-bajos dolgaidat, elhúzódsz a világ zaja elől, és magadra figyelsz. 
Akkor megtalálod azt a pontot, amelyben ÉN hozzád kapcsolódok, és veled egyet alkotok. 
A csendből halkan szólok hozzád, feltárva szíved szavát. 
Semmi mást nem kell tenned, csak belülre figyelned, és eltökélten akarni, hogy megszólaljak benned.
Én nem osztok parancsokat, csak tanácsokat. 
Csendben és szerényen kérlek téged,- mit, hogyan tegyél meg. 
Mit látok jónak az életedben, mi az amitől fejlődsz, ha megcselekszed.
Az értelmetlen cselekedeteket és embereket nem kedvelem.
Tiszteletben tartom, hogy így cselekszenek, az ő lényüktől ennyire telik,- de ilyenkor felemelem hangom, és szavam dorgáló, megrovó,- mindebben a szeretet rejtőzik, az aggodalom és a féltés.
Sokszor nem szólhatok, ilyenkor csendben figyelek,- Vajon ilyenkor is szeretsz Engem?
Akkor is teljes bizalommal és megértéssel közeledsz Felém,- ha hátrább húzódok és onnan figyelem milyen cselekedeteket hozol létre, a tanultak szerint élsz-e?
Tapasztalás és gyakorlás által juthatsz előre, és tehetsz meg egyre biztosabb lépéseket.
Lesz amikor azt érzed, hogy elhagytalak, semmivé lettél nélkülem,- tudd, hogy akkor Vagyok legközelebb szívedhez, csak nem fedem fel Magam előtted.
Tudnod kell, hogy akkor is szeretlek, végtelenül szeretlek…
Tudnod kell, hogy veled Vagyok, és életedben irányt mutatok, akkor is ha ezt te nem érzed, ha megrendül a hited.
Tudnod kell, ÉN mélyen a szívedben lakom, - ott mindig megtalálsz Engem,- érezned kell az Én Szeretetemet.
Szeretet nélkül nem juthatsz előre, nem lehetsz mások segítségére, mert ha nincs benned szeretet, olyan mintha a Fény kialudna belőled.
Fény nélkül nem juthatsz előre, akkor csak magad körül forogsz,- saját börtönödbe vagy zárva, és a szabadulás kulcsát magadban őrződ.
A szeretet Fény, a Fény MAGA ISTEN,- e nélkül nem élhetsz, nem járhatsz be TELJES ÉLETET.
Merülj el magadban, találd meg szíved szavát.
Engedd, hogy a szívedben megszólaló Isten mutasson neked utat, adjon irányt életedben.
- Honnan ismered meg, hogy a szíveden keresztül Én szólok hozzád?
Érezni fogod a Szeretetemet, mindent átölelő Jelenlétemet.
Érezni fogod, hogy felemellek és Magamhoz ölellek.
Ez a különbség az alsó aspektus és az Isteni Megnyilvánulás közt.
A gyakorlat tesz mesterré téged, így jutsz életedben előre,- egyre közelebb Hozzám,- míg végül is, szíved Szívemmel találkozik és egyé válik vele.

Én Jézus a Fény Vagyok.
A Fény Gyermekeként alászálltam.
Életetekbe tanítást hoztam,- a SZERETETRE VALÓ TANÍTÁST.
Azt a Szentséget, amelyet ti már régen elfeledtetek.
Újra felszítottam a tűzet bennetek, hisz ÉN tűzzel keresztelek.
A LÁNGGAL, amelynek heve bennetek ég Örökkön, és mutat utat követőimnek. Azoknak, akik Nekem áldozták életüket, akik az ÉN szolgálatomban állnak.
Szívem Lángját átadom néktek, hogy azt ti is továbbadhassátok a fázónak, az éhezőnek. A szeretetre, megnyugvásra vágyónak, annak, akinek szüksége van a tűz, a szeretet erejére, - arra, hogy átmelegítse megfáradt lelkét, beteg, agyongyötört testét.
Reményt és egy újabb napot hozzon életébe, amelyben ő maga is megújulhat, feltámadhat,- és a LÁNG hordozójává válhat.
Gyermekeim, Szeretteim, - kérlek bennetek,- egymást soha ne hagyjátok el!
A szeretet legyen az iránytűtök, az útmutatótok, az legyen melyben elmerültök.
A Szeretet feloldja a gátakat, ledönti a falakat,- kapuk nyilanak meg általa, és ezen a kapun juttok közelebb az Én Mennyei Atyámhoz,- mert csak rajtam keresztül, és Általam juthattok az Ő SZENTSÉGÉBE, az Ő SZENT TELJESSÉGÉBE.
Ámen. 
Belső HANG által lejegyezte: ÁhimRé
Feketéné Lendvai Katalin

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése